Trả lại quyền lợi cho gần 300 người vụ tranh chấp hợp đồng môi giới

Trả lại quyền lợi cho gần 300 người vụ tranh chấp hợp đồng môi giới

Yêu cầu chủ dự án đất nền phải trả lại quyền lợi cho gần 300 khách hàng

Yêu cầu chủ dự án đất nền phải trả lại quyền lợi cho gần 300 khách hàng

Nguyên đơn Bách Đạt An thua kiện trong vụ tranh chấp bất động sản lớn nhất Quảng Nam-Đà Nẵng

Nguyên đơn Bách Đạt An thua kiện trong vụ tranh chấp bất động sản lớn nhất Quảng Nam-Đà Nẵng

Tòa bác đơn kiện của Công ty Bách Đạt An, người dân vui vỡ òa sau khi HĐXX tuyên án

Tòa bác đơn kiện của Công ty Bách Đạt An, người dân vui vỡ òa sau khi HĐXX tuyên án

Tòa bác đơn kiện của Bách Đạt An vụ tranh chấp hợp đồng môi giới đất nền

Tòa bác đơn kiện của Bách Đạt An vụ tranh chấp hợp đồng môi giới đất nền

Vụ tranh chấp hợp đồng môi giới đất nền hy hữu: Tòa bác đơn khởi kiện của chủ đầu tư

Vụ tranh chấp hợp đồng môi giới đất nền hy hữu: Tòa bác đơn khởi kiện của chủ đầu tư

HĐXX không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty CP Bách Đạt An.

HĐXX không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty CP Bách Đạt An.

Vụ tranh chấp hợp đồng môi giới đất nền: Không chấp nhận đơn khởi kiện của Công ty CP Bách Đạt An

Vụ tranh chấp hợp đồng môi giới đất nền: Không chấp nhận đơn khởi kiện của Công ty CP Bách Đạt An

Vì sao hoãn phiên tòa liên quan đến việc bán dự án đất nền tại Đà Nẵng?

Vì sao hoãn phiên tòa liên quan đến việc bán dự án đất nền tại Đà Nẵng?

Hàng trăm người bức xúc căng băng rôn phản đối tại tòa khi Công ty Bách Đạt An vắng mặt

Hàng trăm người bức xúc căng băng rôn phản đối tại tòa khi Công ty Bách Đạt An vắng mặt

Phút 89 chủ đầu tư vắng mặt, bị hại căng băng rôn cầu cứu trước tòa

Phút 89 chủ đầu tư vắng mặt, bị hại căng băng rôn cầu cứu trước tòa

Đà Nẵng: Hoãn xét xử do nguyên đơn Bách Đạt An vắng mặt, dân căng băng rôn phản đối

Đà Nẵng: Hoãn xét xử do nguyên đơn Bách Đạt An vắng mặt, dân căng băng rôn phản đối

Nguyên đơn là Công ty CP Bách Đạt An không dự tòa, nhiều người căng băng rôn phản ứng

Nguyên đơn là Công ty CP Bách Đạt An không dự tòa, nhiều người căng băng rôn phản ứng

Gần 300 người bức xúc khi đại diện Bách Đạt An không đến tòa

Gần 300 người bức xúc khi đại diện Bách Đạt An không đến tòa