Chủ tịch Hội Xuất bản chúc Tết báo Tri thức trực tuyến

Chủ tịch Hội Xuất bản chúc Tết báo Tri thức trực tuyến

Sách do cố GS. Phan Huy Lê chủ biên đạt giải A Sách Quốc gia 2019

Sách do cố GS. Phan Huy Lê chủ biên đạt giải A Sách Quốc gia 2019

Đọc sách để hình thành nhân cách

Đọc sách để hình thành nhân cách

Hơn 250 triệu bản sách, xuất bản phẩm ra mắt 6 tháng đầu năm

Hơn 250 triệu bản sách, xuất bản phẩm ra mắt 6 tháng đầu năm

Thông tin nhân sự tránh bị lợi dụng vào mục đích không trong sáng

Thông tin nhân sự tránh bị lợi dụng vào mục đích không trong sáng

'Ngày sách Việt Nam' chấn hưng nét đẹp văn hóa lâu đời

'Ngày sách Việt Nam' chấn hưng nét đẹp văn hóa lâu đời

Gian nan 'cuộc chiến' chống sách lậu

Công ty liên kết được tham gia Giải thưởng Sách Quốc gia

Phát hành nhiều bộ sách về đối ngoại trong năm 2018

Chủ tịch Hội Xuất bản làm việc với Chủ tịch Hội chợ sách Frankfurt

Hai miền tụ hội trong 'siêu cúp' tennis đầu tiên của ngành xuất bản

Hội Xuất bản đóng góp lớn cho sự phát triển của văn hóa đọc