'Chú Mười' qua lời kể của cô học trò miền Nam 80 tuổi

'Chú Mười' qua lời kể của cô học trò miền Nam 80 tuổi

Dòng người vào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại TP.HCM

Dòng người vào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại TP.HCM

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Tiếc thương nhà lãnh đạo xuất sắc, người cộng sản kiên trung'

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Tiếc thương nhà lãnh đạo xuất sắc, người cộng sản kiên trung'

VTV1 tường thuật trực tiếp Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

VTV1 tường thuật trực tiếp Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Hình ảnh giản dị của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trong những lần về thăm quê

Hình ảnh giản dị của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trong những lần về thăm quê

Tiễn đưa Chủ tịch nước về nơi an nghỉ

Tiễn đưa Chủ tịch nước về nơi an nghỉ

Xúc động hai ngày Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Xúc động hai ngày Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong lòng người dân TP.HCM

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong lòng người dân TP.HCM

Lễ truy điệu và đưa tiễn Chủ tịch nước Trần Đại Quang về quê nhà

Lễ truy điệu và đưa tiễn Chủ tịch nước Trần Đại Quang về quê nhà

Dòng người bất tận viếng Chủ tịch nước

Dòng người bất tận viếng Chủ tịch nước

Lãnh đạo nhiều nước đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Lãnh đạo nhiều nước đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Các tầng lớp nhân dân xúc động viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Các tầng lớp nhân dân xúc động viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Các đoàn đại biểu quốc tế viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Các đoàn đại biểu quốc tế viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Lãnh đạo Việt Nam và bạn bè quốc tế viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Lãnh đạo Việt Nam và bạn bè quốc tế viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Đưa linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải về Hội trường Thống Nhất

Đưa linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải về Hội trường Thống Nhất