Trao giải Hội thi Tuyên truyền viên trẻ về Lời dạy và các tác phẩm tiêu biểu của Bác Hồ

Trao giải Hội thi Tuyên truyền viên trẻ về Lời dạy và các tác phẩm tiêu biểu của Bác Hồ

Thi Tuyên truyền viên trẻ về lời Bác Hồ dạy

Thi Tuyên truyền viên trẻ về lời Bác Hồ dạy

Diễn Châu tổ chức hội thi tuyên truyền tiết kiệm năng lượng

Diễn Châu tổ chức hội thi tuyên truyền tiết kiệm năng lượng

Sôi nổi hội thi tuyên truyền quy tắc ứng xử nơi công cộng

Sôi nổi hội thi tuyên truyền quy tắc ứng xử nơi công cộng

Quận Hai Bà Trưng sôi nổi hội thi tuyên truyền quy tắc ứng xử nơi công cộng

Quận Hai Bà Trưng sôi nổi hội thi tuyên truyền quy tắc ứng xử nơi công cộng

Hội thi và cuộc sống

Hội thi và cuộc sống

Phú Xuyên xây dựng hình ảnh trưởng thôn thân thiện

Phú Xuyên xây dựng hình ảnh trưởng thôn thân thiện

Sóc Sơn tổ chức hội thi tuyên truyền quy tắc ứng xử nơi công cộng

Sóc Sơn tổ chức hội thi tuyên truyền quy tắc ứng xử nơi công cộng

Quận Đống Đa tổ chức thi tuyên truyền quy tắc ứng xử nơi công cộng

Quận Đống Đa tổ chức thi tuyên truyền quy tắc ứng xử nơi công cộng

Học viên áo lính thi kể chuyện Bác Hồ

Học viên áo lính thi kể chuyện Bác Hồ