Xứng danh 'Bàn tay vàng'

Xứng danh 'Bàn tay vàng'

Người thợ trẻ nhiều sáng kiến

Người thợ trẻ nhiều sáng kiến

Luyện tay nghề, nâng cao trình độ

Luyện tay nghề, nâng cao trình độ

Góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Khai mạc hội thi thợ giỏi ngành cơ khí trong công nhân, lao động năm 2018

Khai mạc hội thi thợ giỏi ngành cơ khí trong công nhân, lao động năm 2018

Khai mạc hội thi thợ giỏi ngành cơ khi trong CNLĐ lần thứ V năm 2018

Khai mạc hội thi thợ giỏi ngành cơ khi trong CNLĐ lần thứ V năm 2018

Công đoàn các KCN - CX Hà Nội: 91 thí sinh tham dự Hội thi Thợ giỏi ngành cơ khí trong CNLĐ lần thứ V năm 2018

Công đoàn các KCN - CX Hà Nội: 91 thí sinh tham dự Hội thi Thợ giỏi ngành cơ khí trong CNLĐ lần thứ V năm 2018

Đại hội Công đoàn Hải quân lần thứ VIII

Đại hội Công đoàn Hải quân lần thứ VIII

Công đoàn quốc phòng tích cực, sáng tạo tham gia xây dựng quân đội

Công đoàn quốc phòng tích cực, sáng tạo tham gia xây dựng quân đội

Hội thi Thợ giỏi cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Tiếp tục hướng tới lực lượng lao động trực tiếp tại cơ sở

Hội thi Thợ giỏi cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Tiếp tục hướng tới lực lượng lao động trực tiếp tại cơ sở

Hội thi thợ giỏi thu hoạch mủ cao su năm 2013

Hội thi thợ giỏi thu hoạch mủ cao su năm 2013