Đẩy mạnh thi đua góp phần tăng năng suất lao động

Đẩy mạnh thi đua góp phần tăng năng suất lao động

Luyện tay nghề, nâng cao trình độ

Luyện tay nghề, nâng cao trình độ

40 lễ tân khách sạn ở Nghệ An thi tài nghiệp vụ bằng tiếng Anh

40 lễ tân khách sạn ở Nghệ An thi tài nghiệp vụ bằng tiếng Anh

Khai mạc hội thi thợ giỏi ngành cơ khi trong CNLĐ lần thứ V năm 2018

Khai mạc hội thi thợ giỏi ngành cơ khi trong CNLĐ lần thứ V năm 2018

Công đoàn các KCN - CX Hà Nội: 91 thí sinh tham dự Hội thi Thợ giỏi ngành cơ khí trong CNLĐ lần thứ V năm 2018

Công đoàn các KCN - CX Hà Nội: 91 thí sinh tham dự Hội thi Thợ giỏi ngành cơ khí trong CNLĐ lần thứ V năm 2018

Không ngừng vươn lên làm chủ công nghệ

Không ngừng vươn lên làm chủ công nghệ

Đẩy mạnh lao động sáng tạo, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ

Đại hội Công đoàn Hải quân lần thứ VIII

Đại hội Công đoàn Hải quân lần thứ VIII

Hội thi thợ giỏi thu hoạch mủ cao su năm 2013

Hội thi thợ giỏi thu hoạch mủ cao su năm 2013