Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng từ các phong trào thi đua

Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng từ các phong trào thi đua

Bệnh viện Quân y 103 tổ chức Hội thao kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ

Bệnh viện Quân y 103 tổ chức Hội thao kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ

1000 đoàn viên, thanh niên Thủ đô ra quân chiến dịch 'Tôi yêu Hà Nội'

1000 đoàn viên, thanh niên Thủ đô ra quân chiến dịch 'Tôi yêu Hà Nội'

Thành đoàn triển khai Chiến dịch 'Tôi yêu Hà Nội', Ngày hội 'Thanh niên với văn hóa giao thông'

Thành đoàn triển khai Chiến dịch 'Tôi yêu Hà Nội', Ngày hội 'Thanh niên với văn hóa giao thông'

Thành đoàn triển khai Chiến dịch 'Tôi yêu Hà Nội', Ngày hội 'Thanh niên với văn hóa giao thông'

Thành đoàn triển khai Chiến dịch 'Tôi yêu Hà Nội', Ngày hội 'Thanh niên với văn hóa giao thông'

Ngày hội của thanh niên Thủ đô

Ngày hội của thanh niên Thủ đô

Chú trọng trách nhiệm, nâng cao tay nghề cho đội ngũ lái xe

Chú trọng trách nhiệm, nâng cao tay nghề cho đội ngũ lái xe