Đổi mới giáo dục đại học: Phục vụ sự nghiệp đổi mới và hội nhập

Đổi mới giáo dục đại học: Phục vụ sự nghiệp đổi mới và hội nhập

Tự chủ đại học: Không vì đặc trưng riêng mà đi ngược xu thế

Tự chủ đại học: Không vì đặc trưng riêng mà đi ngược xu thế

Nâng cao chất lượng và thúc đẩy xuất khẩu mật ong

Chuẩn hóa và hội nhập quốc tế trong giáo dục đại học

Bàn giải pháp quản lý hoạt động quảng cáo

Hội thảo chuyên đề y tế, chỉnh hình- phục hồi chức năng

Hội thảo chuyên đề y tế, chỉnh hình- phục hồi chức năng

Hội thảo về giải pháp quản lý biển hiệu và quảng cáo rao vặt

Hội thảo về giải pháp quản lý biển hiệu và quảng cáo rao vặt

Hệ thống giáo dục đại học Việt Nam xếp vào nhóm 89/196 của thế giới

Hệ thống giáo dục đại học Việt Nam xếp vào nhóm 89/196 của thế giới

Tăng cường giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Cộng đồng phát triển miền Nam châu Phi

Tăng cường giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Cộng đồng phát triển miền Nam châu Phi

PGS-TS Trần Thị Như Hoa: Tôi chắc chắn sẽ về Việt Nam

PGS-TS Trần Thị Như Hoa: Tôi chắc chắn sẽ về Việt Nam

Nghịch lý: Sinh viên giỏi ra trường khó xin việc hơn người không giỏi có 'ô dù'

Nghịch lý: Sinh viên giỏi ra trường khó xin việc hơn người không giỏi có 'ô dù'

Cần phải luật hóa tự chủ giáo dục đại học

Cần phải luật hóa tự chủ giáo dục đại học

Nâng cao chất lượng và thúc đẩy xuất khẩu mật ong Việt Nam

Nâng cao chất lượng và thúc đẩy xuất khẩu mật ong Việt Nam

Võ sĩ BJJ tầm cỡ thế giới Thomas Mietz sẽ đến Việt Nam Edit

Võ sĩ BJJ tầm cỡ thế giới Thomas Mietz sẽ đến Việt Nam Edit

Hội thảo khoa học 'Thư viện Việt Nam hướng tới cách mạng công nghiệp 4.0'

Hội thảo khoa học 'Thư viện Việt Nam hướng tới cách mạng công nghiệp 4.0'

Đến năm 2020 đạt tiêu chuẩn, chuẩn mực của báo cáo tài chính quốc tế

Đến năm 2020 đạt tiêu chuẩn, chuẩn mực của báo cáo tài chính quốc tế

GS.TS Hoàng Chí Bảo: Phải đào tạo thầy dạy chứ không phải thợ dạy

GS.TS Hoàng Chí Bảo: Phải đào tạo thầy dạy chứ không phải thợ dạy

Tự chủ đại học, 'vừa làm vừa... run'

Tự chủ đại học, 'vừa làm vừa... run'

Tăng khả năng cạnh tranh cho sản phẩm mật ong Việt Nam

Tăng khả năng cạnh tranh cho sản phẩm mật ong Việt Nam

Đại học Việt Nam cần tự chủ cao hơn

Đại học Việt Nam cần tự chủ cao hơn

Quân khu 9 tổ chức Hội thảo khoa học nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính trị người dân tộc thiểu số

Quân khu 9 tổ chức Hội thảo khoa học nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính trị người dân tộc thiểu số

Sắp diễn ra Hội thảo trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2018

Sắp diễn ra Hội thảo trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2018

Phản ứng linh hoạt với an ninh mạng dành cho Hội đồng quản trị

Phản ứng linh hoạt với an ninh mạng dành cho Hội đồng quản trị

4 định hướng, giải pháp quan trọng cho giáo dục đại học Việt Nam

4 định hướng, giải pháp quan trọng cho giáo dục đại học Việt Nam

Đảm bảo chất lượng ĐH: Học tập quốc tế, ứng dụng vào thực tiễn trường ĐH Việt Nam

Đảm bảo chất lượng ĐH: Học tập quốc tế, ứng dụng vào thực tiễn trường ĐH Việt Nam

Sáng tạo KHCN Việt Nam với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Sáng tạo KHCN Việt Nam với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Thu hút hồ sơ đăng ký hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

Thu hút hồ sơ đăng ký hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chiến lược, kế hoạch hành động cách mạng công nghiệp 4.0

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chiến lược, kế hoạch hành động cách mạng công nghiệp 4.0

Phản ứng linh hoạt với rủi ro an ninh mạng dành cho Hội đồng Quản trị

Phản ứng linh hoạt với rủi ro an ninh mạng dành cho Hội đồng Quản trị

Doanh nghiệp Việt Nam cần xây dựng và vận hành kiểm toán nội bộ hiệu quả

Doanh nghiệp Việt Nam cần xây dựng và vận hành kiểm toán nội bộ hiệu quả

FutureNet kinh doanh đa cấp trái phép trên mạng ​

FutureNet kinh doanh đa cấp trái phép trên mạng ​

Panasonic chia sẻ kinh nghiệm Nhật Bản trong an toàn phòng cháy

Panasonic chia sẻ kinh nghiệm Nhật Bản trong an toàn phòng cháy

Kiểm toán nội bộ phải nhạy với những rủi ro mới nổi

Kiểm toán nội bộ phải nhạy với những rủi ro mới nổi

Giáo dục đại học VN: Chuẩn hóa và hội nhập quốc tế như thế nào?

Giáo dục đại học VN: Chuẩn hóa và hội nhập quốc tế như thế nào?

Tham vấn về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch