Kiên Giang: Hòn Đất kiện toàn các đơn vị sự nghiệp tinh gọn và hiệu quả

Kiên Giang: Hòn Đất kiện toàn các đơn vị sự nghiệp tinh gọn và hiệu quả

Đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Bảo đảm hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp

Bảo đảm hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp

Tập trung cao nhất hoàn thành kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Tập trung cao nhất hoàn thành kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Tập trung hoàn thành cao nhất kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Tập trung hoàn thành cao nhất kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Giao ban công tác công đoàn 6 tỉnh Tây Bắc

Giao ban công tác công đoàn 6 tỉnh Tây Bắc

Hóc Môn kiến nghị tăng thêm 1 phó chủ tịch

Hóc Môn kiến nghị tăng thêm 1 phó chủ tịch

Sóc Trăng: Lớp học chính trị hè trực tuyến cho cán bộ, giáo viên

Sóc Trăng: Lớp học chính trị hè trực tuyến cho cán bộ, giáo viên

Hà Nội sẽ thí điểm mô hình bí thư kiêm chủ tịch cấp quận

Hà Nội sẽ thí điểm mô hình bí thư kiêm chủ tịch cấp quận