Tóm tắt quá trình công tác của tân Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Tóm tắt quá trình công tác của tân Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Chủ tịch nước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Chủ tịch nước

Hôm nay Quốc hội bầu Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước

Hôm nay Quốc hội bầu Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước

Quy trình bầu Chủ tịch nước tại Quốc hội như thế nào

Quy trình bầu Chủ tịch nước tại Quốc hội như thế nào

Giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để bầu giữ chức Chủ tịch nước

Giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để bầu giữ chức Chủ tịch nước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước

Giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để bầu giữ chức Chủ tịch nước

Giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để bầu giữ chức Chủ tịch nước

Chính thức giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu Chủ tịch nước

Chính thức giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu Chủ tịch nước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước

Giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu Chủ tịch nước

Giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu Chủ tịch nước

Giới thiệu TBT Nguyễn Phú Trọng để QH bầu làm Chủ tịch nước

Giới thiệu TBT Nguyễn Phú Trọng để QH bầu làm Chủ tịch nước

Giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước

Giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước

Bộ TT&TT thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 8

Bộ TT&TT thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 8

Quân khu 7 thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XII

Quân khu 7 thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XII

Đảng ủy Công an T.Ư thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Đảng ủy Công an T.Ư thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Đảng ủy Công an Trung ương thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Đảng ủy Công an Trung ương thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị TƯ 8 khóa XII

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị TƯ 8 khóa XII

Thông báo nhanh những nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 8

Thông báo nhanh những nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 8

Không đề cập sáp nhập Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Chủ tịch nước

Không đề cập sáp nhập Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Chủ tịch nước

Trung ương thảo luận về Quy định trách nhiệm nêu gương

Trung ương thảo luận về Quy định trách nhiệm nêu gương

Thông cáo về ngày làm việc thứ 4 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Thông cáo về ngày làm việc thứ 4 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Ngày thứ tư Hội nghị TW 8: Thảo luận quy định trách nhiệm nêu gương

Ngày thứ tư Hội nghị TW 8: Thảo luận quy định trách nhiệm nêu gương

'Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đủ uy tín làm Chủ tịch nước'

'Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đủ uy tín làm Chủ tịch nước'

Cách hết chức vụ đảng ông Nguyễn Bắc Son, khai trừ đảng ông Trần Văn Minh

Cách hết chức vụ đảng ông Nguyễn Bắc Son, khai trừ đảng ông Trần Văn Minh

Bộ Ngoại giao trả lời báo chí quốc tế việc Tổng Bí thư được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Nước

Bộ Ngoại giao trả lời báo chí quốc tế việc Tổng Bí thư được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Nước

Người phát ngôn nói về việc Tổng Bí thư được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước

Người phát ngôn nói về việc Tổng Bí thư được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước

Giới thiệu Tổng Bí thư để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước là theo đúng Hiến pháp và nguyện vọng của nhân dân

Giới thiệu Tổng Bí thư để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước là theo đúng Hiến pháp và nguyện vọng của nhân dân

Trung ương giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước

Trung ương giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước

T.Ư giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để bầu Chủ tịch nước

T.Ư giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để bầu Chủ tịch nước

Khai mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương

Khai mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương