Đảm bảo tỷ lệ cấp ủy viên nữ trong nhiệm kỳ mới

Đảm bảo tỷ lệ cấp ủy viên nữ trong nhiệm kỳ mới

Nâng cao nhận thức của người dân trong tham gia bảo hiểm xã hội

Chính thức quyết việc phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương 2019

Chính thức quyết việc phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương 2019

Bổ sung 139.774 tỷ đồng vào dự toán thu ngân sách nhà nước 2019

Bổ sung 139.774 tỷ đồng vào dự toán thu ngân sách nhà nước 2019

Tăng gần 140.000 tỉ đồng vào nguồn thu ngân sách nhà nước

Dành gần 13.000 tỷ từ ngân sách để cải cách tiền lương

Dành gần 13.000 tỷ từ ngân sách để cải cách tiền lương

Phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương

Ban hành Nghị quyết về bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước

Phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương

Đề xuất sửa đổi bổ sung quy định về đối tượng tinh giản biên chế

Chi bộ Vụ Chính sách cán bộ (Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương) tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

Tuyên truyền tốt để thúc đẩy chất lượng công tác cán bộ

Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín

Thước đo đánh giá cán bộ

Ngành Tài chính chủ động nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2020

Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược và công tác cán bộ của Đảng đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới

Đánh giá cán bộ, công chức: Bằng cấp hay năng lực?

Nhớ lại những ngày tham gia chuẩn bị Nghị quyết Trung ương về 'phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong tình hình mới'

Để 'tam nông' thực sự vững như kiềng ba chân

Nghị quyết về bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2018

Infographic: Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội

Công tác cán bộ phải được công khai, minh bạch và cạnh tranh lành mạnh

Để đại hội không có chạy chức

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Chương trình xây dựng nông thôn mới tạo bước đột phá lịch sử

Thủ tướng: Xây dựng nông thôn mới thành thế mạnh của đất nước

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

Bổ sung hơn 11.900 tỉ đồng cho các dự án quan trọng

Hà Tĩnh phấn đấu trở thành tỉnh nông thôn mới trước năm 2025

Hà Tĩnh đặt mục tiêu trở thành tỉnh nông thôn mới sau năm 2020

Coi trọng cả cảnh báo, phòng ngừa và xử lý nghiêm chạy chức, chạy quyền

Xử lý hình sự đơn vị không khắc phục nợ BHXH

Xử lý hình sự đơn vị không khắc phục nợ BHXH

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2019

Bộ Chính trị ban hành quy định về kiểm tra, giám sát công tác cán bộ

Khẩn trương hoàn thiện đề án cải cách tiền lương

Cải cách tiền lương: Nhà nước sẽ không can thiệp lương của DNNN

Nhân sự khóa XIII: Nếu làm bài bản, hạn chế 'lươn, chạch' lọt quy hoạch!

Khó chặn được 'tham nhũng vặt' khi lương cán bộ không đủ sống?

Làm thất bại thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng mạng xã hội tuyên truyền chống phá Nhà nước

Lương, biên chế và mức sống

Lợi ích thiết thực của dân - điều quan trọng nhất

Tập huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Công tác xây dựng Đảng tại Việt Nam trong mắt của bạn bè quốc tế

Dân vận: Cầu nối 'ý Đảng' - 'lòng dân'

Kiểm soát quyền lực

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua nhiều nội dung quan trọng

7 kết quả chính của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

TBT Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu để QH bầu Chủ tịch nước

Hội nghị Trung ương 8: Giới thiệu Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước

XDNTM ở Hà Tĩnh gắn với khắc phục sự cố môi trường biển