Ngành du lịch tăng tốc, phấn đấu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2019

Ngành du lịch tăng tốc, phấn đấu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2019

Hơn 11 triệu lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong 8 tháng

Hơn 11 triệu lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong 8 tháng

Việt Nam đón hơn 11 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng của năm 2019

Việt Nam đón hơn 11 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng của năm 2019

Khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng mạnh

Khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng mạnh

Tăng cường hợp tác xúc tiến du lịch nhằm thu hút khách Mỹ đến Việt Nam

Tăng cường hợp tác xúc tiến du lịch nhằm thu hút khách Mỹ đến Việt Nam

Khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng cao trên 14% trong tháng 8/2019

Khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng cao trên 14% trong tháng 8/2019