Ngoại giao Việt Nam: Chủ động, sáng tạo, hiệu quả thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Ngoại giao Việt Nam: Chủ động, sáng tạo, hiệu quả thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình 'Quảng bá địa phương ở nước ngoài'

Tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình 'Quảng bá địa phương ở nước ngoài'

Khéo léo quảng bá văn hóa Xứ Thanh trong công tác đối ngoại

Khéo léo quảng bá văn hóa Xứ Thanh trong công tác đối ngoại

Ngoại giao thời 4.0

Ngoại giao thời 4.0

Bộ Ngoại giao nỗ lực hỗ trợ Quảng Ninh thu hút các nguồn lực cho phát triển

Bộ Ngoại giao nỗ lực hỗ trợ Quảng Ninh thu hút các nguồn lực cho phát triển

Những hình ảnh tại Phiên Bế mạc Hội nghị Ngoại giao 30

Những hình ảnh tại Phiên Bế mạc Hội nghị Ngoại giao 30

Bế mạc Hội nghị Ngoại giao 30: Sáng tạo, chủ động và hiệu quả

Bế mạc Hội nghị Ngoại giao 30: Sáng tạo, chủ động và hiệu quả

Đại sứ Lê Huy Hoàng: Rất nhiều lĩnh vực ở Mozambique có thể đầu tư

Đại sứ Lê Huy Hoàng: Rất nhiều lĩnh vực ở Mozambique có thể đầu tư

Đối ngoại địa phương: Đổi mới tư duy để bứt phá

Đối ngoại địa phương: Đổi mới tư duy để bứt phá

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30: Bảo hộ công dân, triển khai kịp thời các biện pháp hỗ trợ

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30: Bảo hộ công dân, triển khai kịp thời các biện pháp hỗ trợ

Đối ngoại Quốc hội là một trụ cột trong nền ngoại giao Việt Nam

Đối ngoại Quốc hội là một trụ cột trong nền ngoại giao Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Ngành ngoại giao cần chú trọng đến ba nhân tố lớn'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Ngành ngoại giao cần chú trọng đến ba nhân tố lớn'

Hoạt động đối ngoại nổi bật tuần qua (từ ngày 06 đến ngày 12-8-2018)

Hoạt động đối ngoại nổi bật tuần qua (từ ngày 06 đến ngày 12-8-2018)

Thủ tướng: Đối ngoại cùng quốc phòng giữ vững chủ quyền đất nước

Thủ tướng: Đối ngoại cùng quốc phòng giữ vững chủ quyền đất nước

Hình ảnh Thủ tướng dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30

Hình ảnh Thủ tướng dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30

Ấn tượng 'bóng hồng biên cương' ở Hội nghị Ngoại vụ 19

Ấn tượng 'bóng hồng biên cương' ở Hội nghị Ngoại vụ 19

Chủ tịch nước tiếp Đoàn Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Chủ tịch nước tiếp Đoàn Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Các kỳ Hội nghị ngoại giao từ năm 1957 đến 2018

Các kỳ Hội nghị ngoại giao từ năm 1957 đến 2018

Bảo hộ công dân: Chuyên nghiệp, kịp thời, hiệu quả

Bảo hộ công dân: Chuyên nghiệp, kịp thời, hiệu quả

Việt Nam - Thụy Sỹ: Không ngừng tiến triển trên nhiều lĩnh vực

Việt Nam - Thụy Sỹ: Không ngừng tiến triển trên nhiều lĩnh vực

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nhà ngoại giao không được để vướng vào tham nhũng, tiêu cực

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nhà ngoại giao không được để vướng vào tham nhũng, tiêu cực

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu 8 yêu cầu lớn đối với ngành Ngoại giao

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu 8 yêu cầu lớn đối với ngành Ngoại giao

Thái Nguyên 'đặt hàng' tìm vốn cho các dự án phát triển bền vững

Thái Nguyên 'đặt hàng' tìm vốn cho các dự án phát triển bền vững

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Nhiều cơ hội chưa tận dụng hết

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Nhiều cơ hội chưa tận dụng hết

Khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30

Khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30

4 lãnh đạo cấp cao nhất cùng dự Hội nghị quan trọng về ngoại giao

4 lãnh đạo cấp cao nhất cùng dự Hội nghị quan trọng về ngoại giao

Tổng Bí thư dự khai mạc hội nghị ngoại giao

Tổng Bí thư dự khai mạc hội nghị ngoại giao

Ngoại giao Việt Nam: chủ động, sáng tạo, hiệu quả

Ngoại giao Việt Nam: chủ động, sáng tạo, hiệu quả

Đẩy mạnh hơn nữa công tác đối ngoại địa phương

Ngoại giao trong chiến lược phát triển kinh tế địa phương

Ngoại giao trong chiến lược phát triển kinh tế địa phương

Các kỳ Hội nghị Ngoại giao (từ 1957 đến 2018)

Các kỳ Hội nghị Ngoại giao (từ 1957 đến 2018)

Gỡ những nút thắt ngăn cản Việt Nam tranh thủ lợi ích hội nhập

Gỡ những nút thắt ngăn cản Việt Nam tranh thủ lợi ích hội nhập

Khai mạc Hội nghị Ngoại giao toàn quốc lần thứ 30 tại Hà Nội

Khai mạc Hội nghị Ngoại giao toàn quốc lần thứ 30 tại Hà Nội

Quyết liệt đổi mới tư duy hội nhập, hiểu rõ 'quê ta' có gì

Quyết liệt đổi mới tư duy hội nhập, hiểu rõ 'quê ta' có gì

Cán bộ ngoại giao tiệm cận trình độ quốc tế

Cán bộ ngoại giao tiệm cận trình độ quốc tế

Khai mạc Hội nghị Ngoại giao toàn quốc lần thứ 30 tại Hà Nội

Khai mạc Hội nghị Ngoại giao toàn quốc lần thứ 30 tại Hà Nội

Khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30

Khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30

Khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30

Khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30

ĐỔI MỚI ĐỐI NGOẠI ĐỊA PHƯƠNG CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO

ĐỔI MỚI ĐỐI NGOẠI ĐỊA PHƯƠNG CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO

Quyết liệt đổi mới tư duy hội nhập quốc tế

Quyết liệt đổi mới tư duy hội nhập quốc tế

Đẩy mạnh kết nối giữa địa phương với các Cơ quan đại diện ở nước ngoài

Đẩy mạnh kết nối giữa địa phương với các Cơ quan đại diện ở nước ngoài

Tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả triển khai công tác đối ngoại

Tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả triển khai công tác đối ngoại

Thông qua Định hướng hành động của Hội nghị Ngoại vụ 19

Thông qua Định hướng hành động của Hội nghị Ngoại vụ 19

Thông qua định hướng công tác đối ngoại địa phương giai đoạn 2018-2021

Thông qua định hướng công tác đối ngoại địa phương giai đoạn 2018-2021