Cộng đồng doanh nghiệp hưởng ứng tích cực Diễn đàn Thượng đỉnh Kinh doanh GMS

Cộng đồng doanh nghiệp hưởng ứng tích cực Diễn đàn Thượng đỉnh Kinh doanh GMS

Khai mạc cuộc họp quan chức cao cấp Hợp tác tiểu vùng Mê Công mở rộng

Khai mạc cuộc họp quan chức cao cấp Hợp tác tiểu vùng Mê Công mở rộng

VNPT chi 2 tỷ đồng cho dịch vụ viễn thông tại 2 hội nghị GMS6 và CLV10

VNPT chi 2 tỷ đồng cho dịch vụ viễn thông tại 2 hội nghị GMS6 và CLV10

VNPT là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông phục vụ các hội nghị GMS6, CLV10

VNPT là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông phục vụ các hội nghị GMS6, CLV10

VNPT được lựa chọn là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông phục vụ Hội nghị thượng đỉnh GMS6 và Hội nghị Cấp cao CLV10 tại Hà Nội

VNPT được lựa chọn là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông phục vụ Hội nghị thượng đỉnh GMS6 và Hội nghị Cấp cao CLV10 tại Hà Nội