ATF Việt Nam 2019 mang lại ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội to lớn với cộng đồng ASEAN

ATF Việt Nam 2019 mang lại ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội to lớn với cộng đồng ASEAN

Chiều 18.1, Lễ bế mạc Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2019 đã được tổ chức tại TP Hạ Long, Quảng Ninh. Sau 5...
Bế mạc Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019

Bế mạc Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019

Quảng bá du lịch Thừa Thiên Huế – Đà Nẵng – Quảng Nam tại Diễn đàn du lịch ASEAN và Hội chợ Travex 2019

Quảng bá du lịch Thừa Thiên Huế – Đà Nẵng – Quảng Nam tại Diễn đàn du lịch ASEAN và Hội chợ Travex 2019

Thứ trưởng Lê Quang Tùng phát biểu khai mạc Hội nghị 'Kết nối di sản phát triển du lịch ASEAN trong thời đại số'

Thứ trưởng Lê Quang Tùng phát biểu khai mạc Hội nghị 'Kết nối di sản phát triển du lịch ASEAN trong thời đại số'

ATF 2019: Kết nối di sản phát triển du lịch ASEAN trong thời đại số

ATF 2019: Kết nối di sản phát triển du lịch ASEAN trong thời đại số

'Kết nối di sản phát triển du lịch ASEAN trong thời đại số'

'Kết nối di sản phát triển du lịch ASEAN trong thời đại số'

ASEAN hướng đến kết nối di sản phát triển du lịch trong thời đại số