'Mở cửa' bầu trời, kết nối các tuyến giao thông huyết mạch ASEAN

'Mở cửa' bầu trời, kết nối các tuyến giao thông huyết mạch ASEAN

Với việc tham gia 'Bầu trời mở ASEAN', các hãng hàng không của ta được lựa chọn nhiều hơn về thị trường,...
ASEAN và Trung Quốc bắt tay 'mở rộng bầu trời'

ASEAN và Trung Quốc bắt tay 'mở rộng bầu trời'

Bộ trưởng GTVT các nước ASEAN thống nhất kết nối hàng không

Bộ trưởng GTVT các nước ASEAN thống nhất kết nối hàng không

Ký nhiều văn kiện quan trọng tại Hội nghị Bộ trưởng Giao thông Vận tải ASEAN lần thứ 25

Ký nhiều văn kiện quan trọng tại Hội nghị Bộ trưởng Giao thông Vận tải ASEAN lần thứ 25

Kết nối GTVT vì một ASEAN thông suốt, thịnh vượng

Kết nối GTVT vì một ASEAN thông suốt, thịnh vượng

Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm tổ chức Hội nghị ATM với Brunei

Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm tổ chức Hội nghị ATM với Brunei

Các Bộ trưởng GTVT hợp lực phát triển ASEAN thịnh vượng

Các Bộ trưởng GTVT hợp lực phát triển ASEAN thịnh vượng

Hội nghị Bộ trưởng GTVT Asean - Kết nối để thịnh vượng

Hội nghị Bộ trưởng GTVT Asean - Kết nối để thịnh vượng

Thúc đẩy cộng đồng Kinh tế ASEAN 'không rào cản, không biên giới'

Thúc đẩy cộng đồng Kinh tế ASEAN 'không rào cản, không biên giới'

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng GTVT ASEAN tại Hà Nội: Vì một ASEAN thông suốt

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng GTVT ASEAN tại Hà Nội: Vì một ASEAN thông suốt

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Giao thông vận tải ASEAN

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Giao thông vận tải ASEAN

250 đại biểu bàn về giao thông kết nối Trung Quốc, Nhật Bản

250 đại biểu bàn về giao thông kết nối Trung Quốc, Nhật Bản

Hội nghị Bộ trưởng GTVT ASEAN lần thứ 25 diễn ra tại Hà Nội từ 14-15/11

Hội nghị Bộ trưởng GTVT ASEAN lần thứ 25 diễn ra tại Hà Nội từ 14-15/11