Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức Hội nghị ASSA 35

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức Hội nghị ASSA 35

Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 10-2018

Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Tăng cường thanh tra để giảm nợ đọng BHXH

Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Tăng cường thanh tra để giảm nợ đọng BHXH

Hội nghị ASSA 35 đã thành công tốt đẹp

Hội nghị ASSA 35 đã thành công tốt đẹp

BHXH Việt Nam đề xuất xây dựng Chương trình Hành động chung hàng năm của ASSA

BHXH Việt Nam đề xuất xây dựng Chương trình Hành động chung hàng năm của ASSA

ASSA 35: Xây dựng cộng đồng an sinh xã hội đoàn kết, đồng thuận và phát triển

ASSA 35: Xây dựng cộng đồng an sinh xã hội đoàn kết, đồng thuận và phát triển

Cơ hội và thách thức của các hệ thống ASXH khu vực ASEAN

Cơ hội và thách thức của các hệ thống ASXH khu vực ASEAN

Cơ hội và thách thức của các hệ thống ASXH khu vực ASEAN

Cơ hội và thách thức của các hệ thống ASXH khu vực ASEAN

Lao động di cư và những thách thức về an sinh xã hội

Lao động di cư và những thách thức về an sinh xã hội

Nguy cơ mất việc làm đang tăng cao trong một số lĩnh vực truyền thống

Nguy cơ mất việc làm đang tăng cao trong một số lĩnh vực truyền thống

Việt Nam đang đồng hành với hệ thống an sinh xã hội thế giới

Việt Nam đang đồng hành với hệ thống an sinh xã hội thế giới

Khai mạc Hội nghị ASSA 35 tại Nha Trang

Khai mạc Hội nghị ASSA 35 tại Nha Trang

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN lần thứ 35

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN lần thứ 35

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội Đông Nam Á lần thứ 35

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội Đông Nam Á lần thứ 35

Hình ảnh Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự khai mạc Hội nghị ASSA 35

Hình ảnh Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự khai mạc Hội nghị ASSA 35

Sẵn sàng tổ chức Hội nghị Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN 35

Sẵn sàng tổ chức Hội nghị Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN 35

Khẳng định vai trò, vị trí trong hệ thống an sinh xã hội thế giới

Khẳng định vai trò, vị trí trong hệ thống an sinh xã hội thế giới

Việt Nam đã sẵn sàng cho Hội nghị ASSA 35

Việt Nam đã sẵn sàng cho Hội nghị ASSA 35

BHXH Việt Nam tiếp nhận chức Chủ tịch Hiệp hội An sinh xã hội Đông Nam Á nhiệm kỳ 2018 - 2019

BHXH Việt Nam tiếp nhận chức Chủ tịch Hiệp hội An sinh xã hội Đông Nam Á nhiệm kỳ 2018 - 2019

Bảo hiểm xã hội Việt Nam chuẩn bị tổ chức Hội nghị ASSA 35 tại Việt Nam

Bảo hiểm xã hội Việt Nam chuẩn bị tổ chức Hội nghị ASSA 35 tại Việt Nam

BHXH Việt Nam sẵn sàng cho Hội nghị ASSA 35

Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẵn sàng Hội nghị ASSA 35

Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẵn sàng Hội nghị ASSA 35