Sản xuất gia cầm: Cần theo quy hoạch, không phát triển tràn lan

Sản xuất gia cầm: Cần theo quy hoạch, không phát triển tràn lan

Đây là yêu cầu đặt ra của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị 'Thúc đẩy sản xuất và xuất...