PHỎNG VẤN THỨ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VỀ THỰC HIỆN SDG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

PHỎNG VẤN THỨ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VỀ THỰC HIỆN SDG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Các mục tiêu phát triển bền vững là cơ hội để các nhà lập pháp thể hiện cam kết cải thiện cuộc sống

Các mục tiêu phát triển bền vững là cơ hội để các nhà lập pháp thể hiện cam kết cải thiện cuộc sống

Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng Thư ký IPU

Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng Thư ký IPU

Phát triển bền vững là con đường tất yếu, yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển đất nước

Phát triển bền vững là con đường tất yếu, yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển đất nước

Việt Nam mong muốn UNDP hỗ trợ đánh giá tác động của biến đổi khí hậu

Việt Nam mong muốn UNDP hỗ trợ đánh giá tác động của biến đổi khí hậu

Việt Nam chú trọng phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Việt Nam chú trọng phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Việt Nam khẳng định nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển bền vững

Việt Nam khẳng định nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển bền vững

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Phát triển bền vững vừa là yêu cầu, vừa là mục tiêu

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Phát triển bền vững vừa là yêu cầu, vừa là mục tiêu

Việt Nam hướng đến phát triển nhanh gắn liền với bền vững

Việt Nam hướng đến phát triển nhanh gắn liền với bền vững

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới