Người đưa tiền qua trung gian để được thầu công trình có bị truy tố tội đưa hối lộ?

Người đưa tiền qua trung gian để được thầu công trình có bị truy tố tội đưa hối lộ?

'Cấm bán rượu, bia qua mạng là không hợp lý trong thời đại 4.0'

'Cấm bán rượu, bia qua mạng là không hợp lý trong thời đại 4.0'

Vì sao 10 năm hội thảo, các vấn đề gốc rễ của Biển Đông chưa được xử lý?

Vì sao 10 năm hội thảo, các vấn đề gốc rễ của Biển Đông chưa được xử lý?

Bế mạc Hội thảo Quốc tế về Biển Đông lần thứ 10 tại Đà Nẵng

Bế mạc Hội thảo Quốc tế về Biển Đông lần thứ 10 tại Đà Nẵng

Hội Luật gia Việt Nam và Đoàn Luật sư Seoul giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trợ giúp pháp lý

Hội Luật gia Việt Nam và Đoàn Luật sư Seoul giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trợ giúp pháp lý

Khu vực Biển Đông hiện là khu vực cạnh tranh địa chiến lược và địa chính trị giữa hai siêu cường Mỹ-Trung Quốc

Khu vực Biển Đông hiện là khu vực cạnh tranh địa chiến lược và địa chính trị giữa hai siêu cường Mỹ-Trung Quốc

Hội thảo quốc tế: Biển Đông là điểm khởi đầu của những thay đổi lớn ở khu vực

Hội thảo quốc tế: Biển Đông là điểm khởi đầu của những thay đổi lớn ở khu vực

10 năm, tranh chấp Biển Đông đã thay đổi về lượng và chất

10 năm, tranh chấp Biển Đông đã thay đổi về lượng và chất

Xây dựng khung chỉ số Tư pháp từ đánh giá của người dân

Xây dựng khung chỉ số Tư pháp từ đánh giá của người dân

Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11/2018): Hướng về cơ sở, phục vụ người dân

Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11/2018): Hướng về cơ sở, phục vụ người dân

4 thành tố cho hòa bình trên biển Đông

4 thành tố cho hòa bình trên biển Đông

Nguyên trạng trên Biển Đông tiếp tục bị thay đổi

Nguyên trạng trên Biển Đông tiếp tục bị thay đổi

Khai mạc Hội thảo khoa học quốc tế Biển Đông lần thứ 10

Khai mạc Hội thảo khoa học quốc tế Biển Đông lần thứ 10

Khai mạc Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 10

Khai mạc Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 10

Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 10

Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 10

Hội thảo về Biển Đông: Nguyên trạng tiếp tục bị thay đổi, làm xói mòn trật tự quốc tế

Hội thảo về Biển Đông: Nguyên trạng tiếp tục bị thay đổi, làm xói mòn trật tự quốc tế

Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực

Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực

4 thành tố để biển Đông hòa bình, ổn định và phát triển

4 thành tố để biển Đông hòa bình, ổn định và phát triển

Tiếp tục nỗ lực vì một biển Đông hòa bình, hợp tác, cùng phát triển

Tiếp tục nỗ lực vì một biển Đông hòa bình, hợp tác, cùng phát triển

Hội Luật gia Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo Khoa học Quốc tế Biển Đông lần 10

Hội Luật gia Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo Khoa học Quốc tế Biển Đông lần 10

Hội thảo quốc tế Biển Đông - Hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực

Hội thảo quốc tế Biển Đông - Hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực

Hình thành mạng lưới học giả quốc tế nghiên cứu về Biển Đông

Hình thành mạng lưới học giả quốc tế nghiên cứu về Biển Đông

Hội thảo Khoa học Quốc tế Biển Đông: Hợp tác vì An ninh và Phát triển Khu vực

Hội thảo Khoa học Quốc tế Biển Đông: Hợp tác vì An ninh và Phát triển Khu vực

Hơn 220 đại biểu các nước tham dự Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông

Hơn 220 đại biểu các nước tham dự Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông

Dự thảo 'Phòng chống tác hại của rượu bia' còn nhiều bất cập

Dự thảo 'Phòng chống tác hại của rượu bia' còn nhiều bất cập

Đề xuất cấm bán rượu, bia qua mạng internet là không hợp lý

Đề xuất cấm bán rượu, bia qua mạng internet là không hợp lý

Đề xuất cấm bán rượu, bia qua mạng internet là không hợp lý

Đề xuất cấm bán rượu, bia qua mạng internet là không hợp lý

Chế tài nghiêm nhưng không có người thực thi

Chế tài nghiêm nhưng không có người thực thi

Hội Luật gia Việt Nam thông tin nhanh kết quả hội nghị Trung ương 8, khóa XII và phổ biến Luật An ninh mạng

Hội Luật gia Việt Nam thông tin nhanh kết quả hội nghị Trung ương 8, khóa XII và phổ biến Luật An ninh mạng

Khuyến khích sử dụng hình thức trọng tài trong giải quyết khiếu nại, tố cáo

Hội nghị Cụm thi đua lĩnh vực Pháp luật và Tôn giáo

Hội nghị Cụm thi đua lĩnh vực Pháp luật và Tôn giáo

Ai chịu trách nhiệm khi 2 học sinh bị điện giật tử vong?

Ai chịu trách nhiệm khi 2 học sinh bị điện giật tử vong?

Giám sát phải 'không kèn, không trống' mới hiệu quả

Giám sát phải 'không kèn, không trống' mới hiệu quả

Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở

Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở

Tiếp tục phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở

Hoạt động giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo được triển khai hiệu quả

Hoạt động giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo được triển khai hiệu quả

Đánh người ở trụ sở tiếp dân có sự kích động

Đánh người ở trụ sở tiếp dân có sự kích động

Tăng cường phối hợp công tác xây dựng, phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Tăng cường phối hợp công tác xây dựng, phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Cần phải xem xét lại hành vi của 79 CSGT, TTGT khi tồn tại tình trạng 'xe vua' trong thời gian dài

Cần phải xem xét lại hành vi của 79 CSGT, TTGT khi tồn tại tình trạng 'xe vua' trong thời gian dài

Hội nghị Đảng đoàn–Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ mười sáu

Hội nghị Đảng đoàn–Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ mười sáu

Bộ TN&MT và Hội Luật gia Việt Nam ký kết hợp tác

Bộ TN&MT và Hội Luật gia Việt Nam ký kết hợp tác

Hội Luật gia Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác với bộ Tài nguyên và Môi trường

Hội Luật gia Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác với bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường - Hội Luật gia Việt Nam: Phối hợp trong xây dựng, phổ biến pháp luật về tài nguyên và môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường - Hội Luật gia Việt Nam: Phối hợp trong xây dựng, phổ biến pháp luật về tài nguyên và môi trường