Vợ ông chủ tịch tỉnh không đi nước ngoài và chuyện cái 'ruộng dưa'

Vợ ông chủ tịch tỉnh không đi nước ngoài và chuyện cái 'ruộng dưa'

Vợ Chủ tịch có tên trong đoàn đi Nga: 'Do sơ suất'

Vợ Chủ tịch có tên trong đoàn đi Nga: 'Do sơ suất'

Cà Mau thông tin về 'sơ suất' để 'phu nhân chủ tịch tỉnh' trong đoàn đi Nga

Cà Mau thông tin về 'sơ suất' để 'phu nhân chủ tịch tỉnh' trong đoàn đi Nga

Vợ chủ tịch tỉnh Cà Mau có tên trong danh sách đi nước ngoài: Do sơ suất của Văn phòng

Vợ chủ tịch tỉnh Cà Mau có tên trong danh sách đi nước ngoài: Do sơ suất của Văn phòng

Tin tức mới nhất vụ vợ Chủ tịch tỉnh Cà Mau có tên trong đoàn công tác nước ngoài

Tin tức mới nhất vụ vợ Chủ tịch tỉnh Cà Mau có tên trong đoàn công tác nước ngoài

Vụ vợ chủ tịch tỉnh đi Nga khảo sát thị trường: Sơ suất của văn phòng UBND tỉnh

Vụ vợ chủ tịch tỉnh đi Nga khảo sát thị trường: Sơ suất của văn phòng UBND tỉnh

Cà Mau thông tin chính thức về việc vợ Chủ tịch tỉnh có tên trong đoàn công tác nước ngoài

Cà Mau thông tin chính thức về việc vợ Chủ tịch tỉnh có tên trong đoàn công tác nước ngoài

Tin mới về vụ lùm xùm cán bộ Cà Mau đi hội chợ nước ngoài

Tin mới về vụ lùm xùm cán bộ Cà Mau đi hội chợ nước ngoài

Cà Mau thông tin chính thức vụ việc cử đoàn công tác đi Nga

Cà Mau thông tin chính thức vụ việc cử đoàn công tác đi Nga

Vợ quan suýt nữa thì có tên trong đoàn công tác

Vợ quan suýt nữa thì có tên trong đoàn công tác

Cà Mau cắt giảm 13 người đi hội chợ World Food Moscow

Cà Mau cắt giảm 13 người đi hội chợ World Food Moscow

Dư luận phản ứng, tỉnh Cà Mau cắt giảm một nửa đoàn tham gia Hội chợ tại Nga

Dư luận phản ứng, tỉnh Cà Mau cắt giảm một nửa đoàn tham gia Hội chợ tại Nga

Loại vợ Chủ tịch tỉnh Cà Mau khỏi danh sách đoàn đi Nga

Loại vợ Chủ tịch tỉnh Cà Mau khỏi danh sách đoàn đi Nga

Vợ ông chủ tịch tỉnh không đi nước ngoài và chuyện cái 'ruộng dưa'

Vợ ông chủ tịch tỉnh không đi nước ngoài và chuyện cái 'ruộng dưa'

Rút tên vợ Chủ tịch tỉnh trong đoàn đi Nga: Lời thật

Rút tên vợ Chủ tịch tỉnh trong đoàn đi Nga: Lời thật

Cà Mau giảm một nửa thành phần đoàn đi công tác tại Nga

Cà Mau giảm một nửa thành phần đoàn đi công tác tại Nga

Cà Mau bỏ 'phu nhân chủ tịch tỉnh' ra khỏi danh sách đoàn đi Nga

Cà Mau bỏ 'phu nhân chủ tịch tỉnh' ra khỏi danh sách đoàn đi Nga

Cà Mau cắt giảm cán bộ đi dự hội chợ nước ngoài

Cà Mau cắt giảm cán bộ đi dự hội chợ nước ngoài

Cà Mau: Vợ Chủ tịch tỉnh tham gia đoàn khảo sát thị trường tại Nga

Cà Mau: Vợ Chủ tịch tỉnh tham gia đoàn khảo sát thị trường tại Nga

Vợ Chủ tịch tỉnh Cà Mau cùng đi dự hội chợ nước ngoài

Vợ Chủ tịch tỉnh Cà Mau cùng đi dự hội chợ nước ngoài