1.000 nhà sách dự hội chợ sách quốc tế Belgrade lần thứ 63

1.000 nhà sách dự hội chợ sách quốc tế Belgrade lần thứ 63

Hội chợ năm nay có sự tham gia của 1.000 nhà sách từ khoảng 20 quốc gia cung cấp những sự lựa chọn đa dạng...