Bộ trưởng Tô Lâm: 'Đã ngăn chặn 3.000 trang mạng có nội dung xấu'

Bộ trưởng Tô Lâm: 'Đã ngăn chặn 3.000 trang mạng có nội dung xấu'

Tân Bộ trưởng TT-TT: 'Chiến trường' mạng xã hội không còn ảo, không thể bỏ trống!

Tân Bộ trưởng TT-TT: 'Chiến trường' mạng xã hội không còn ảo, không thể bỏ trống!

Dùng công nghệ có thể xử lý 100 triệu thông tin tiếng Việt mỗi ngày trên mạng xã hội

Tân Bộ trưởng TT-TT: Không thể bỏ trống trận địa không gian mạng

Tân Bộ trưởng TT-TT: Không thể bỏ trống trận địa không gian mạng

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: 'Mạng xã hội bây giờ không phải là ảo mà là thật'

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: 'Mạng xã hội bây giờ không phải là ảo mà là thật'

Chính quyền phải 'sống' nhiều hơn trên mạng xã hội

Chính quyền phải 'sống' nhiều hơn trên mạng xã hội

Tân Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng 'ra mắt' Quốc hội bằng giải pháp xử lý thông tin sai trên mạng

Bộ trưởng bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng lần đầu trả lời trước Quốc hội

Thông tin sai trên mạng xã hội xảy ra ngày càng nhiều

Phải có chế tài xử lý những người đưa thông tin sai trên mạng

Bộ trưởng Bộ TT-TT: 'Mạng xã hội bây giờ không ảo nữa, chúng ta không thể bỏ trống trận địa này'

Tân Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: 'MXH không phải ảo nữa mà thật rồi'