Việt Nam công bố những khảo cổ học được 'cả thế giới trông mong'

Việt Nam công bố những khảo cổ học được 'cả thế giới trông mong'

Đại hội Hội Tiền sử Ấn Độ - Thái Bình Dương lần thứ 21

Khảo cổ học hướng đến phục vụ trực tiếp đời sống cộng đồng

Khảo cổ học hướng đến phục vụ trực tiếp đời sống cộng đồng

Huế: Hơn 30 quốc gia tham dự Đại hội lần thứ 21 'Hội Tiền sử Ấn Độ- Thái Bình Dương'

Huế: Hơn 30 quốc gia tham dự Đại hội lần thứ 21 'Hội Tiền sử Ấn Độ- Thái Bình Dương'

Tại sao kết quả khai quật khảo cổ học tại Việt Nam gây chấn động thế giới?

Tại sao kết quả khai quật khảo cổ học tại Việt Nam gây chấn động thế giới?

Đại biểu 35 quốc gia đến Huế dự Đại hội Hội Tiền sử Ấn Độ - Thái Bình Dương

Đại biểu 35 quốc gia đến Huế dự Đại hội Hội Tiền sử Ấn Độ - Thái Bình Dương

700 nhà nghiên cứu tham dự đại hội Hội Tiền sử Ấn Độ - Thái Bình Dương

Kết quả khai quật khảo cổ tại Việt Nam gây chấn động thế giới sắp được công bố ở Huế

Kết quả khai quật khảo cổ tại Việt Nam gây chấn động thế giới sắp được công bố ở Huế

Nhiều phát hiện mới về khảo cổ học sắp được công bố

Nhiều phát hiện mới về khảo cổ học sắp được công bố

Sự kiện khảo cổ lớn nhất Ấn Độ - Thái Bình Dương diễn ra tại Huế

Sự kiện khảo cổ lớn nhất Ấn Độ - Thái Bình Dương diễn ra tại Huế

Giới khảo cổ quy tụ về Huế dự Đại hội IPPA lần thứ 21

Giới khảo cổ quy tụ về Huế dự Đại hội IPPA lần thứ 21

Hội nghị khảo cổ học lớn nhất khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương được tổ chức tại Huế

Hội nghị khảo cổ học lớn nhất khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương được tổ chức tại Huế

Đại hội Hội tiền sử Ấn Độ - Thái Bình Dương lần thứ 21 tại Huế

Đại hội Hội tiền sử Ấn Độ - Thái Bình Dương lần thứ 21 tại Huế