Mới có 10% thẻ ATM chuyển từ thẻ từ sang chip

Mới có 10% thẻ ATM chuyển từ thẻ từ sang chip

Lãnh đạo Hội Thẻ ngân hàng Việt Nam cho biết, tiến độ phát hành thẻ ngân hàng từ tháng 5/2019 chưa đạt như...