Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam có tân Phó Chủ tịch

Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam có tân Phó Chủ tịch

Đoàn tình nguyện Hà Tĩnh khám, cấp thuốc cho 500 người dân bản Phôn Tan

Đoàn tình nguyện Hà Tĩnh khám, cấp thuốc cho 500 người dân bản Phôn Tan

Tuổi trẻ Hà Tĩnh trao tặng 200 gốc cam, bưởi giống cho thanh niên tỉnh Bôlykhămxay

Tuổi trẻ Hà Tĩnh trao tặng 200 gốc cam, bưởi giống cho thanh niên tỉnh Bôlykhămxay

Hội Thầy thuốc trẻ VN thăm gia đình Liệt sĩ, Bác sĩ Đặng Thùy Trâm

Hội Thầy thuốc trẻ VN thăm gia đình Liệt sĩ, Bác sĩ Đặng Thùy Trâm

Lan tỏa phong trào 'Đền ơn đáp nghĩa' tại Ninh Thuận

Lan tỏa phong trào 'Đền ơn đáp nghĩa' tại Ninh Thuận

Khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho gần 300 bà con xã Vĩnh Hựu

Khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho gần 300 bà con xã Vĩnh Hựu

Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng tại Mường Nhé, Điện Biên

Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng tại Mường Nhé, Điện Biên