Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đạp xe truyền tải thông điệp phòng chống đái tháo đường

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đạp xe truyền tải thông điệp phòng chống đái tháo đường

'Huyền thoại sống' về ghép tạng sẽ truyền kinh nghiệm cho bác sĩ Đà Nẵng

'Huyền thoại sống' về ghép tạng sẽ truyền kinh nghiệm cho bác sĩ Đà Nẵng

Rà soát, bảo đảm an toàn hồ, đập

Đoàn tình nguyện Hà Tĩnh khám, cấp thuốc cho 500 người dân bản Phôn Tan

Đoàn tình nguyện Hà Tĩnh khám, cấp thuốc cho 500 người dân bản Phôn Tan

Tuổi trẻ Hà Tĩnh trao tặng 200 gốc cam, bưởi giống cho thanh niên tỉnh Bôlykhămxay

Tuổi trẻ Hà Tĩnh trao tặng 200 gốc cam, bưởi giống cho thanh niên tỉnh Bôlykhămxay

Lan tỏa phong trào 'Đền ơn đáp nghĩa' tại Ninh Thuận

Lan tỏa phong trào 'Đền ơn đáp nghĩa' tại Ninh Thuận

Khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho gần 300 bà con xã Vĩnh Hựu

Khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho gần 300 bà con xã Vĩnh Hựu