Báo Đấu thầu số 219 ra ngày 15/11/2018

Báo Đấu thầu số 219 ra ngày 15/11/2018

Thực thi CPTPP: 'Tránh tâm lý cộng đồng doanh nghiệp thụ động'

Thực thi CPTPP: 'Tránh tâm lý cộng đồng doanh nghiệp thụ động'

CPTPP mở ra triển vọng mới về hút vốn ngoại

CPTPP mở ra triển vọng mới về hút vốn ngoại

Tham gia hiệp định CPTPP: Nhiều doanh nghiệp vẫn còn thụ động

Tham gia hiệp định CPTPP: Nhiều doanh nghiệp vẫn còn thụ động

Hoa hậu Phương Khánh: Tôi không cặp đại gia

Hoa hậu Phương Khánh: Tôi không cặp đại gia

Quốc hội phê chuẩn Hiệp định CPTPP: Công khai thông tin mua sắm trên Báo Đấu thầu

Quốc hội phê chuẩn Hiệp định CPTPP: Công khai thông tin mua sắm trên Báo Đấu thầu

Dù thắng, thua cũng nghiệt ngã vô cùng

Dù thắng, thua cũng nghiệt ngã vô cùng

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Chính phủ sẽ xây dựng chương trình hành động CPTPP

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Chính phủ sẽ xây dựng chương trình hành động CPTPP

CPTPP nhận được đồng thuận cao của Quốc hội

CPTPP nhận được đồng thuận cao của Quốc hội

Quốc hội phê chuẩn Hiệp định CPTPP với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành

Quốc hội phê chuẩn Hiệp định CPTPP với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành

Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Quốc hội phê chuẩn Hiệp định CPTPP

Quốc hội phê chuẩn Hiệp định CPTPP

Hôm nay, Quốc hội xem xét biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn CPTPP

Hôm nay, Quốc hội xem xét biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn CPTPP

Để CPTPP không dừng lại ở 'cơ hội', cần thực thi một cách khôn ngoan

Để CPTPP không dừng lại ở 'cơ hội', cần thực thi một cách khôn ngoan

Giờ G quyết định, lưu ý bài học 10 năm trước

Giờ G quyết định, lưu ý bài học 10 năm trước

Vượt qua 6 trở ngại để thành công

Vượt qua 6 trở ngại để thành công

Đại biểu Quốc hội đồng tình với việc phê chuẩn Hiệp định CPTPP

Đại biểu Quốc hội đồng tình với việc phê chuẩn Hiệp định CPTPP

ĐBQH, Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc đề nghị Quốc hội phê chuẩn Hiệp định CPTPP

ĐBQH, Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc đề nghị Quốc hội phê chuẩn Hiệp định CPTPP

Tham gia CPTPP - cơ hội để hoàn thiện thể chế

Tham gia CPTPP - cơ hội để hoàn thiện thể chế

Thêm tổ chức cạnh tranh với công đoàn: Tiền lệ chưa từng có

Thêm tổ chức cạnh tranh với công đoàn: Tiền lệ chưa từng có

Phê chuẩn Hiệp định CPTPP Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội quý thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Phê chuẩn Hiệp định CPTPP Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội quý thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Phải tăng liều lượng 'thách thức' khi đánh giá CPTPP

Phải tăng liều lượng 'thách thức' khi đánh giá CPTPP

Quốc hội cho ý kiến về việc thông qua Hiệp định CPT

Quốc hội cho ý kiến về việc thông qua Hiệp định CPT

Hiệp định CPTPP sẽ mang đến những cơ hội quý giá

Hiệp định CPTPP sẽ mang đến những cơ hội quý giá

Hiệp định CPTPP: 'Không thể không lo lắng'

Hiệp định CPTPP: 'Không thể không lo lắng'

Quốc hội thảo luận về việc phê chuẩn Hiệp định CPTPP

Quốc hội thảo luận về việc phê chuẩn Hiệp định CPTPP

CPTPP: Cơ hội lớn, thách thức nhiều

CPTPP: Cơ hội lớn, thách thức nhiều

Hình ảnh hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong tuần qua

Hình ảnh hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong tuần qua

Thủ tướng trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng

Thủ tướng trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng

Trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng

Trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng

Bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội bền vững

Bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội bền vững

Chủ tịch nước trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định CPTPP

Chủ tịch nước trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định CPTPP

CPTPP giúp Việt Nam thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với đổi mới và hội nhập quốc tế

CPTPP giúp Việt Nam thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với đổi mới và hội nhập quốc tế

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Sớm phê chuẩn Hiệp định CPTPP giúp nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Sớm phê chuẩn Hiệp định CPTPP giúp nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn CPTPP

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn CPTPP

Quốc hội xem xét đề nghị phê chuẩn Hiệp định CPTPP

Quốc hội xem xét đề nghị phê chuẩn Hiệp định CPTPP

Hiệp định CPTPP: 'Phải hiểu rõ luật chơi ngay từ đầu'

Hiệp định CPTPP: 'Phải hiểu rõ luật chơi ngay từ đầu'

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Sớm phê chuẩn Hiệp định CPTPP thể hiện cam kết mạnh mẽ đổi mới và hội nhập

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Sớm phê chuẩn Hiệp định CPTPP thể hiện cam kết mạnh mẽ đổi mới và hội nhập