Những vấn đề cấp bách của ban lãnh đạo mới Hội Nhà văn Nga

Những vấn đề cấp bách của ban lãnh đạo mới Hội Nhà văn Nga

Nguyễn Thụy Anh - Đại sứ qua những vần thơ dịch

Nguyễn Thụy Anh - Đại sứ qua những vần thơ dịch

Độc giả Việt Nam được truy cập miễn phí quỹ sách điện tử của Nga

Độc giả Việt Nam được truy cập miễn phí quỹ sách điện tử của Nga

Tân chủ tịch Hội Nhà văn Nga là một Đại tá Quân đội

Tân chủ tịch Hội Nhà văn Nga là một Đại tá Quân đội

Dịch giả Việt Nam và các nhà văn Nga cần được kết nối chặt chẽ hơn

Dịch giả Việt Nam và các nhà văn Nga cần được kết nối chặt chẽ hơn

Những sứ giả nữ văn học Việt

Những sứ giả nữ văn học Việt

Nhà thơ, dịch giả người Việt được trao giải văn học Nga

Nhà thơ, dịch giả người Việt được trao giải văn học Nga

Dịch giả Nguyễn Thụy Anh nhận giải thưởng văn học dịch Nga

Dịch giả Nguyễn Thụy Anh nhận giải thưởng văn học dịch Nga

Dịch giả Nguyễn Thụy Anh nhận Giải thưởng văn học dịch Nga

Dịch giả Nguyễn Thụy Anh nhận Giải thưởng văn học dịch Nga

Ngày ấy ở thị trấn lưng đèo

Ngày ấy ở thị trấn lưng đèo

Nhà văn Nguyễn Thụy Anh được tặng giải văn học dịch của Nga

Nhà văn Nguyễn Thụy Anh được tặng giải văn học dịch của Nga

Nữ dịch giả Việt Nam nhận được giải thưởng văn học dịch Nga

Nữ dịch giả Việt Nam nhận được giải thưởng văn học dịch Nga

Nữ phi công huyền thoại Marina Popovich qua đời

Nữ phi công huyền thoại Marina Popovich qua đời

'Quý bà MiG' - nữ phi công huyền thoại của Liên Xô qua đời

'Quý bà MiG' - nữ phi công huyền thoại của Liên Xô qua đời

Nữ phi công huyền thoại 'quý bà MiG' qua đời ở tuổi 86

Nữ phi công huyền thoại 'quý bà MiG' qua đời ở tuổi 86

Món quà bất ngờ Tổng thống Putin nhận được tại chân cầu thang máy bay

Món quà bất ngờ Tổng thống Putin nhận được tại chân cầu thang máy bay

Món quà bất ngờ Tổng thống Putin nhận được tại chân cầu thang máy bay

Món quà bất ngờ Tổng thống Putin nhận được tại chân cầu thang máy bay

'Đợi anh về' - nhịp cầu thơ ca gắn kết văn học Việt - Nga

'Đợi anh về' - nhịp cầu thơ ca gắn kết văn học Việt - Nga

Tăng cường hợp tác văn học Việt - Nga

Văn học Nga - Văn học Việt Nam một thế kỷ - Triển vọng phát triển trong thời gian tới

Văn học Nga - Văn học Việt Nam một thế kỷ - Triển vọng phát triển trong thời gian tới

Ra mắt tuyển thơ chiến tranh Vệ quốc 1941-1945 'Đợi anh về'

Ra mắt tuyển thơ chiến tranh Vệ quốc 1941-1945 'Đợi anh về'

Dich giả Thúy Toàn: 'Các bạn trẻ lo kiếm ăn, không mấy ai dịch sách'

Dich giả Thúy Toàn: 'Các bạn trẻ lo kiếm ăn, không mấy ai dịch sách'