Lần đầu tiên hoa hồng Đà Lạt rớt giá mạnh trước lễ Tình nhân

Lần đầu tiên hoa hồng Đà Lạt rớt giá mạnh trước lễ Tình nhân

Dù chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ Tình nhân - Valentine (14-2) nhưng giá hoa hồng Đà Lạt các loại đang ở...
Tin Tây Nguyên: Nông dân Đà Lạt phấn khởi vụ hoa Tết

Tin Tây Nguyên: Nông dân Đà Lạt phấn khởi vụ hoa Tết

Tin Tây Nguyên: Giá hoa lily Lâm Đồng cao hơn năm trước

Tin Tây Nguyên: Giá hoa lily Lâm Đồng cao hơn năm trước

Hoa cúc Đà Lạt ế chỏng chơ

Hoa cúc Đà Lạt ế chỏng chơ

Cam, nho mất mùa, hoa thối rễ nhà vườn thất thu Tết

Công nhận vùng nông nghiệp công nghệ cao đầu tiên tại Lâm Đồng

Hoa Đà Lạt ngắc ngoải vì hoa... Trung Quốc