Giải ngân 520 triệu cho dự án mua sắm ngư lưới cụ

Giải ngân 600 triệu đồng hỗ trợ nông dân
Hỗ trợ ngư dân mua sắm ngư cụ

Hỗ trợ ngư dân mua sắm ngư cụ

Rực rỡ những con đường hoa nông thôn

Rực rỡ những con đường hoa nông thôn

Hơn 1 tỷ đồng vốn hỗ trợ nông dân

Hơn 1 tỷ đồng vốn hỗ trợ nông dân

Hỗ trợ 450 triệu đồng cho dự án 'Trồng bonsai - cây cảnh'

Hỗ trợ 450 triệu đồng cho dự án 'Trồng bonsai - cây cảnh'

Hơn 200 triệu đồng vốn hỗ trợ cho nông dân

Đường khang trang nhờ người dân đồng thuận hiến đất

Đường khang trang nhờ người dân đồng thuận hiến đất

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN LONG ĐIỀN: Giải ngân 390 triệu đồng đầu tư khai thác hải sản

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN LONG ĐIỀN: Giải ngân 390 triệu đồng đầu tư khai thác hải sản