Dấu ấn Hội Lim 2018

Dấu ấn Hội Lim 2018

Hội Lim 'ngả nón nhận tiền' vô tư diễn ra

Hội Lim 'ngả nón nhận tiền' vô tư diễn ra

'Đắt lòi mắt' các dịch vụ ở hội Lim 2018

'Đắt lòi mắt' các dịch vụ ở hội Lim 2018

Hội Lim 2018: Hiện tượng ngả nón xin tiền đã được xử lý nghiêm

Hội Lim 2018: Hiện tượng ngả nón xin tiền đã được xử lý nghiêm

Hội Lim 2018 diễn ra trong yên bình

Hội Lim 2018 diễn ra trong yên bình

Hội Lim 2018: Liền anh liền chị không xin tiền, du khách tự cho?

Hội Lim 2018: Liền anh liền chị không xin tiền, du khách tự cho?

Hội Lim 2018: Xử lý nghiêm nếu liền anh liền chị ngả nón xin tiền

Hội Lim 2018: Xử lý nghiêm nếu liền anh liền chị ngả nón xin tiền

Hội Lim: Vẫn 'ngả nón xin tiền'

Hội Lim: Vẫn 'ngả nón xin tiền'

Hội Lim 2018: Dán nội quy nghiêm cấm 'ngửa nón nhận tiền'

Hội Lim 2018: Dán nội quy nghiêm cấm 'ngửa nón nhận tiền'

Náo nức chờ ngày khai hội Lim 2018

Náo nức chờ ngày khai hội Lim 2018