Trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật Thủ đô 2018

Trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật Thủ đô 2018

25 tác phẩm, công trình được xướng tên tại Giải thưởng VHNT Thủ đô 2018

25 tác phẩm, công trình được xướng tên tại Giải thưởng VHNT Thủ đô 2018

NSND Quốc Chiêm làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội

NSND Quốc Chiêm làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội

NSND Trần Quốc Chiêm đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021

NSND Trần Quốc Chiêm đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021

Bước chuyển giao cho lực lượng trẻ kế cận, đầu tư sáng tác mạnh mẽ hơn

Bước chuyển giao cho lực lượng trẻ kế cận, đầu tư sáng tác mạnh mẽ hơn

Vì quá tuổi, nhà thơ Bằng Việt xin rút khỏi Ban chấp hành Hội LHVHNT Hà Nội khóa XII

Vì quá tuổi, nhà thơ Bằng Việt xin rút khỏi Ban chấp hành Hội LHVHNT Hà Nội khóa XII