Hóa giải mâu thuẫn từ khi mới phát sinh

Hóa giải mâu thuẫn từ khi mới phát sinh

Bằng kiến thức, kinh nghiệm sống, khả năng vận động thuyết phục và cả lòng tận tâm, đội ngũ hòa giải viên...