Trưng bày các sản phẩm của thương binh và người khuyết tật

Trưng bày các sản phẩm của thương binh và người khuyết tật

Triển lãm sản phẩm của thương binh và người khuyết tật

Triển lãm sản phẩm của thương binh và người khuyết tật

Triển lãm sản phẩm của Thương binh và Người khuyết tật

Triển lãm sản phẩm của Thương binh và Người khuyết tật

Vinh danh các nghệ nhân là thương binh và người khuyết tật

Vinh danh các nghệ nhân là thương binh và người khuyết tật

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Nhiều sản phẩm độc đáo sẽ có mặt tại 'Triển lãm trưng bày sản phẩm do thương binh và người khuyết tật làm ra'

Nhiều sản phẩm độc đáo sẽ có mặt tại 'Triển lãm trưng bày sản phẩm do thương binh và người khuyết tật làm ra'

Họp báo về 'Triển lãm sản phẩm của thương binh và người khuyết tật'

Họp báo về 'Triển lãm sản phẩm của thương binh và người khuyết tật'

Khai mạc Hội chợ làng nghề Việt Nam năm 2018

Khai mạc Hội chợ làng nghề Việt Nam năm 2018

Khai mạc Hội chợ làng nghề Việt Nam

Khai mạc Hội chợ làng nghề Việt Nam

Người 'tiếp lửa' cho gốm Bát Tràng

Người 'tiếp lửa' cho gốm Bát Tràng

Định vị bản sắc làng nghề Việt trong 'cơn lốc' 4.0

Định vị bản sắc làng nghề Việt trong 'cơn lốc' 4.0

Khai mạc Tuần lễ văn hóa du lịch - Thương mại làng nghề Vạn Phúc 2018

Khai mạc Tuần lễ văn hóa du lịch - Thương mại làng nghề Vạn Phúc 2018

Độc đáo hoạt động văn hóa giới thiệu làng nghề truyền thống tại Phố cổ Hà Nội

Độc đáo hoạt động văn hóa giới thiệu làng nghề truyền thống tại Phố cổ Hà Nội

Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm thủ công mỹ nghệ của doanh nghiệp Việt

Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm thủ công mỹ nghệ của doanh nghiệp Việt

Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong thi đua

Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong thi đua

Gốm Trung Quốc rẻ 'o ép' gốm Bát Tràng

Gốm Trung Quốc rẻ 'o ép' gốm Bát Tràng

'Những ngày Việt Nam tại Myanmar'

'Những ngày Việt Nam tại Myanmar'

Sắp diễn ra 'Những ngày Việt Nam tại Myanmar'

Sắp diễn ra 'Những ngày Việt Nam tại Myanmar'