Bưởi Diễn trên đất Tràng Xá cho thu nhập cao

Bưởi Diễn trên đất Tràng Xá cho thu nhập cao

Nhiều năm trở lại đây, cây bưởi Diễn đã đem lại thu nhập cao và ổn định, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo cho...