Kiều bào quyên góp gần 33 tỷ đồng phòng chống dịch

Kiều bào quyên góp gần 33 tỷ đồng phòng chống dịch

Ngày 27/4, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài...
Vận động kiều bào hướng về quê hương, chung sức chống dịch COVID-19

Vận động kiều bào hướng về quê hương, chung sức chống dịch COVID-19

Vận động kiều bào hướng về quê hương, chung sức chống dịch COVID-19

Vận động kiều bào hướng về quê hương, chung sức chống dịch COVID-19

Kiều bào ủng hộ gần 33 tỉ đồng chống dịch Covid-19

Kiều bào ủng hộ gần 33 tỉ đồng chống dịch Covid-19

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi trao tiền quyên góp của kiều bào ủng hộ phòng, chống Covid-19

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi trao tiền quyên góp của kiều bào ủng hộ phòng, chống Covid-19

Thành phố Hồ Chí Minh nhận 3,8 tỷ USD kiều hối trong 9 tháng đầu năm

Thành phố Hồ Chí Minh nhận 3,8 tỷ USD kiều hối trong 9 tháng đầu năm

Doanh nhân kiều bào sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp TPHCM

Năm nay, kiều hối chuyển về TP Hồ Chí Minh ước đạt 5 tỷ USD

Đóng góp lớn của người Việt Nam ở nước ngoài

Hội Doanh nhân người Việt tại Italy góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Italy