Hội cựu chiến binh tỉnh Ninh Bình thăm, tặng quà hội viên trực tiếp tham gia chiến đấu giải phóng miền Nam

Hội cựu chiến binh tỉnh Ninh Bình thăm, tặng quà hội viên trực tiếp tham gia chiến đấu giải phóng miền Nam

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020). Hội Cựu chiến...
Hội Cựu Chiến binh tỉnh Ninh Bình tặng quà hội viên tham gia giải phóng miền Nam

Hội Cựu Chiến binh tỉnh Ninh Bình tặng quà hội viên tham gia giải phóng miền Nam

Hội CCB tỉnh thăm, tặng quà hội viên trực tiếp tham gia chiến đấu giải phóng miền Nam

Hội CCB tỉnh thăm, tặng quà hội viên trực tiếp tham gia chiến đấu giải phóng miền Nam

Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh trao tặng khẩu trang và nước rửa tay phòng chống dịch Covid-19

Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh trao tặng khẩu trang và nước rửa tay phòng chống dịch Covid-19

Phát huy truyền thống 'Bộ đội Cụ Hồ', góp phần vào sự phát triển của tỉnh

Phát huy truyền thống 'Bộ đội Cụ Hồ', góp phần vào sự phát triển của tỉnh

Khơi dậy khát vọng sản xuất kinh doanh trong cựu chiến binh Kỳ Anh

Khơi dậy khát vọng sản xuất kinh doanh trong cựu chiến binh Kỳ Anh

Đẩy mạnh phong trào 'Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế giỏi'

Khởi công xây dựng nhà phụng thờ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

Đại hội Đại biểu Hội Doanh nhân cựu chiến binh Hà Tĩnh lần thứ I

Hội Doanh nhân CCB tỉnh tôn vinh các doanh nhân CCB tiên tiến năm 2018