Tin nóng thế giới hôm nay - 31/10

Tin nóng thế giới hôm nay - 31/10

Rơi trực thăng quân sự Afghanistan , 25 người thiệt mạng

Rơi trực thăng quân sự Afghanistan , 25 người thiệt mạng

Nguyên nhân rơi trực thăng ở Afghanistan khiến 25 người thiệt mạng

Nguyên nhân rơi trực thăng ở Afghanistan khiến 25 người thiệt mạng

Rơi trực thăng quân sự ở Afghanistan, 20 người thiệt mạng

Rơi trực thăng quân sự ở Afghanistan, 20 người thiệt mạng

Afghanistan: Rơi trực thăng quân sự, 25 người thiệt mạng

Afghanistan: Rơi trực thăng quân sự, 25 người thiệt mạng

Trực thăng quân đội Afghanistan rơi, 20 người chết

Trực thăng quân đội Afghanistan rơi, 20 người chết

Rơi trực thăng quân sự ở Afghanistan, 25 người thiệt mạng

Rơi trực thăng quân sự ở Afghanistan, 25 người thiệt mạng

Rơi trực thăng quân sự, 20 người thiệt mạng

Rơi trực thăng quân sự, 20 người thiệt mạng