Tập đoàn Tuần Châu tặng vé máy bay cho hội đồng hương Quảng Ninh

Tập đoàn Tuần Châu tặng vé máy bay cho hội đồng hương Quảng Ninh

Chúa đảo Tuần Châu chi 5 tỷ mua các chuyến bay đầu tiên về Vân Đồn

Chúa đảo Tuần Châu chi 5 tỷ mua các chuyến bay đầu tiên về Vân Đồn

'Chúa đảo Tuần Châu' mua hết vé chuyến bay đầu tiên đến Quảng Ninh

'Chúa đảo Tuần Châu' mua hết vé chuyến bay đầu tiên đến Quảng Ninh

'Chúa đảo Tuần Châu' mua hết vé chuyến bay đầu tiên đến Quảng Ninh

'Chúa đảo Tuần Châu' mua hết vé chuyến bay đầu tiên đến Quảng Ninh

Vé bay thương mại ngày đầu tiên tuyến TP Hồ Chí Minh - Quảng Ninh đã bán hết

Vé bay thương mại ngày đầu tiên tuyến TP Hồ Chí Minh - Quảng Ninh đã bán hết

Ra mắt Hội đồng hương Quảng Ninh tại Cộng hòa Séc

Ra mắt Hội đồng hương Quảng Ninh tại Cộng hòa Séc

Ra mắt Hội đồng hương tỉnh Quảng Ninh tại Cộng hòa Séc

Ra mắt Hội đồng hương tỉnh Quảng Ninh tại Cộng hòa Séc