5 ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2022-2023 là những nước nào?

5 ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2022-2023 là những nước nào?

Ngày 11/6, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã tổ chức bỏ phiếu kín để bầu 5 ủy viên không thường trực...
Albania, Brazil, Gabon, Ghana và UAE được bầu vào HĐBA Liên hợp quốc

Albania, Brazil, Gabon, Ghana và UAE được bầu vào HĐBA Liên hợp quốc

HĐBA LHQ có 5 nước ủy viên mới nhiệm kỳ 2022-2023

HĐBA LHQ có 5 nước ủy viên mới nhiệm kỳ 2022-2023

Albania, Brazil, Gabon, Ghana và UAE được bầu vào Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Albania, Brazil, Gabon, Ghana và UAE được bầu vào Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Iran khôi phục quyền bỏ phiếu tại LHQ

Iran khôi phục quyền bỏ phiếu tại LHQ

Đóng góp tạo dựng văn hóa đối thoại, xây dựng đồng thuận ở HĐBA

Đóng góp tạo dựng văn hóa đối thoại, xây dựng đồng thuận ở HĐBA

HĐBA họp về hợp tác của LHQ và EU

HĐBA họp về hợp tác của LHQ và EU

Việt Nam ủng hộ vai trò của các tổ chức khu vực đối với công việc của Liên hợp quốc

Việt Nam ủng hộ vai trò của các tổ chức khu vực đối với công việc của Liên hợp quốc

Mỹ thúc giục HĐBA họp công khai về tình hình nhân đạo tại Tigray, Ethiopia

Mỹ thúc giục HĐBA họp công khai về tình hình nhân đạo tại Tigray, Ethiopia

Việt Nam đề cao hợp tác LHQ-EU trong giải quyết thách thức toàn cầu

Việt Nam đề cao hợp tác LHQ-EU trong giải quyết thách thức toàn cầu

Việt Nam kêu gọi giải quyết vấn đề bạo lực tại Sudan

Việt Nam kêu gọi giải quyết vấn đề bạo lực tại Sudan

Việt Nam kêu gọi tăng cường bảo vệ thường dân tại Sudan

Việt Nam kêu gọi tăng cường bảo vệ thường dân tại Sudan

Việt Nam kêu gọi tăng cường các nỗ lực bảo vệ thường dân tại Sudan

Việt Nam kêu gọi tăng cường các nỗ lực bảo vệ thường dân tại Sudan

Hội đồng Bảo an muốn ông Guterres tiếp tục làm tổng thư ký

Hội đồng Bảo an muốn ông Guterres tiếp tục làm tổng thư ký

Hội đồng Bảo an ủng hộ ông Antonio Guterres tiếp tục làm Tổng thư ký Liên hợp quốc

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đắc cử nhiệm kỳ hai

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đắc cử nhiệm kỳ hai

Hội đồng Bảo an LHQ lên án vụ tấn công đẫm máu tại Burkina Faso

Hội đồng Bảo an LHQ lên án vụ tấn công đẫm máu tại Burkina Faso

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thảo luận về công việc của các tòa án quốc tế

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thảo luận về công việc của các tòa án quốc tế

Hội đồng Bảo an thông qua Nghị quyết giới thiệu bổ nhiệm Tổng Thư ký LHQ nhiệm kỳ 2022-2026

Hội đồng Bảo an thông qua Nghị quyết giới thiệu bổ nhiệm Tổng Thư ký LHQ nhiệm kỳ 2022-2026

Ông Antonio Guterres tái đắc cử Tổng thư ký Liên hợp quốc

Ông Antonio Guterres tái đắc cử Tổng thư ký Liên hợp quốc

Tổng Thư ký Liên hợp quốc nêu ưu tiên trong nhiệm kỳ hai

Tổng Thư ký Liên hợp quốc nêu ưu tiên trong nhiệm kỳ hai

Việt Nam cam kết thúc đẩy vai trò của Hiến chương Liên hợp quốc

Việt Nam cam kết thúc đẩy vai trò của Hiến chương Liên hợp quốc

Hội đồng Bảo an thảo luận định kỳ về tình hình khu vực Trung Phi

Hội đồng Bảo an thảo luận định kỳ về tình hình khu vực Trung Phi

HĐBA LHQ thảo luận về tình hình khu vực Trung Phi

HĐBA LHQ thảo luận về tình hình khu vực Trung Phi

Đại sứ Colombia: Việt Nam đã thể hiện khả năng cân bằng và năng lực hành động tại Hội đồng Bảo an

Đại sứ Colombia: Việt Nam đã thể hiện khả năng cân bằng và năng lực hành động tại Hội đồng Bảo an

Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình: Nâng cao vị thế quốc gia

Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình: Nâng cao vị thế quốc gia

Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ cơ chế cứu trợ ở khu vực biên giới của Syria

Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ cơ chế cứu trợ ở khu vực biên giới của Syria

Hội đồng Bảo an sắp họp đề cử TTK LHQ nhiệm kỳ mới

Hội đồng Bảo an sắp họp đề cử TTK LHQ nhiệm kỳ mới

Hợp tác Việt Nam - các nước

Việt Nam ủng hộ chống phổ biến và giải trừ vũ khí hủy diệt hàng loạt

Việt Nam ủng hộ chống phổ biến và giải trừ vũ khí hủy diệt hàng loạt

Ấn Độ và Đức tham vấn ngoại giao về các vấn đề của HĐBA

Ấn Độ và Đức tham vấn ngoại giao về các vấn đề của HĐBA

Việt Nam khẳng định lập trường chống vũ khí hủy diệt hàng loạt

Việt Nam khẳng định lập trường chống vũ khí hủy diệt hàng loạt

Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết về tình hình Sudan và Libya, họp định kỳ về vấn đề vũ khí hóa học tại Syria

Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết về tình hình Sudan và Libya, họp định kỳ về vấn đề vũ khí hóa học tại Syria

Hội đồng Bảo an LHQ lo ngại nguy cơ thảm họa từ tàu chở dầu ngoài khơi Yemen

Hội đồng Bảo an LHQ lo ngại nguy cơ thảm họa từ tàu chở dầu ngoài khơi Yemen

Việt Nam thúc giục các bên đối thoại, giải quyết vụ tàu chở dầu Safer ngoài khơi Yemen

Việt Nam thúc giục các bên đối thoại, giải quyết vụ tàu chở dầu Safer ngoài khơi Yemen

Việt Nam khẳng định ủng hộ chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Việt Nam khẳng định ủng hộ chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Các thành viên Hội đồng Bảo an bàn về thúc đẩy bình đẳng giới ở Sahel

Các thành viên Hội đồng Bảo an bàn về thúc đẩy bình đẳng giới ở Sahel

Việt Nam chủ trì họp Nhóm Công tác của Hội đồng Bảo an về các tòa án quốc tế

Việt Nam chủ trì họp Nhóm Công tác của Hội đồng Bảo an về các tòa án quốc tế

Hội đồng Bảo an: Tăng cường cách tiếp cận đối với hòa bình, an ninh ở Sahel qua lăng kính giới

Hội đồng Bảo an: Tăng cường cách tiếp cận đối với hòa bình, an ninh ở Sahel qua lăng kính giới

Việt Nam chủ trì cuộc họp Nhóm công tác HĐBA về các tòa án quốc tế

Việt Nam chủ trì cuộc họp Nhóm công tác HĐBA về các tòa án quốc tế

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan thúc đẩy nối lại các cuộc đàm phán về vấn đề Palestine

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan thúc đẩy nối lại các cuộc đàm phán về vấn đề Palestine

Việt Nam kêu gọi thúc đẩy nối lại đàm phán về vấn đề Palestine

Việt Nam kêu gọi thúc đẩy nối lại đàm phán về vấn đề Palestine

Trung Quốc thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại Syria

Trung Quốc thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại Syria

Mỹ yêu cầu tiếp cận nhân đạo tại vùng Tigray của Ethiopia

Mỹ yêu cầu tiếp cận nhân đạo tại vùng Tigray của Ethiopia

Đề cao vai trò trung tâm của giải pháp chính trị toàn diện cho Syria

Đề cao vai trò trung tâm của giải pháp chính trị toàn diện cho Syria