Đại học Y Hà Nội phải rà soát lại việc bổ nhiệm 60 viên chức

Đại học Y Hà Nội phải rà soát lại việc bổ nhiệm 60 viên chức

Viết chậm lại để giữ chất của mình

Viết chậm lại để giữ chất của mình

Tháo gỡ những điểm nghẽn trong tự chủ đại học

Tháo gỡ những điểm nghẽn trong tự chủ đại học

Hãy bàn những điều thiết thực

Hội đồng trường sẽ có thực quyền

Hội đồng trường sẽ có thực quyền

Bước tiến mạnh mẽ của quá trình tự chủ đại học

Bước tiến mạnh mẽ của quá trình tự chủ đại học

Trường đại học phải công khai chi phí đào tạo, mức thu học phí

Trường đại học phải công khai chi phí đào tạo, mức thu học phí

Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội thông qua bốn dự án Luật quan trọng

Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội thông qua bốn dự án Luật quan trọng

Nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Quốc hội về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GD đại học

Nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Quốc hội về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GD đại học

Bao nhiêu ĐBQH không tán thành Luật sửa đổi về giáo dục đại học?

Bao nhiêu ĐBQH không tán thành Luật sửa đổi về giáo dục đại học?

LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (SỬA ĐỔI): NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (SỬA ĐỔI): NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Sinh viên có tiếng nói trong Hội đồng trường!

Sinh viên có tiếng nói trong Hội đồng trường!

QUỐC HỘI CỬ TRI PHÁT SÓNG NGÀY 10/11/2018

QUỐC HỘI CỬ TRI PHÁT SÓNG NGÀY 10/11/2018

Hội đồng trường đại học tự bầu hiệu trưởng

Hội đồng trường đại học tự bầu hiệu trưởng

Phải đổi mới để tiến xa hơn

Phải đổi mới để tiến xa hơn

Cần luật hóa quan hệ của hội đồng trường và Đảng ủy để tự chủ đại học thành công

Cần luật hóa quan hệ của hội đồng trường và Đảng ủy để tự chủ đại học thành công

ĐBQH quan tâm tới Hội đồng trường khi sửa Luật GD đại học

ĐBQH quan tâm tới Hội đồng trường khi sửa Luật GD đại học

Cần quy định rõ Bí thư Ðoàn tham gia Hội đồng trường

Cần quy định rõ Bí thư Ðoàn tham gia Hội đồng trường

Đã đến lúc bỏ hoàn toàn bao cấp cho đại học

Đã đến lúc bỏ hoàn toàn bao cấp cho đại học

Luật Giáo dục đại học (sửa đổi): Tránh lặp lại tình huống như GS quần đùi !

Luật Giáo dục đại học (sửa đổi): Tránh lặp lại tình huống như GS quần đùi !

Đề nghị làm rõ chủ sở hữu trường đại học, tăng thời gian đào tạo nghề y

Đề nghị làm rõ chủ sở hữu trường đại học, tăng thời gian đào tạo nghề y

Bí thư TP Hồ Chí Minh: Đại học 'không có chủ' rất nguy hiểm

Bí thư TP Hồ Chí Minh: Đại học 'không có chủ' rất nguy hiểm

Chữa cháy việc làm cho sinh viên đã lan rộng ra ngoài xã hội không chỉ gói gọn trong ngành giáo dục

Chữa cháy việc làm cho sinh viên đã lan rộng ra ngoài xã hội không chỉ gói gọn trong ngành giáo dục

Phân định cụ thể hơn trách nhiệm giữa Hội đồng trường và Hiệu trưởng trường Đại học

Phân định cụ thể hơn trách nhiệm giữa Hội đồng trường và Hiệu trưởng trường Đại học

Cơ chế tự chủ sẽ tạo ra sức cạnh tranh lớn cho các trường đại học

Cơ chế tự chủ sẽ tạo ra sức cạnh tranh lớn cho các trường đại học

Mô hình đại học ở Việt Nam không giống nơi nào trên thế giới

Mô hình đại học ở Việt Nam không giống nơi nào trên thế giới

Bí thư Thành Ủy Tp.HCM: Không thể có đại học vô chủ

Bí thư Thành Ủy Tp.HCM: Không thể có đại học vô chủ

ĐBQH Dương Minh Tuấn: Cần có lộ trình tự chủ đối với Trường Đại học

ĐBQH Dương Minh Tuấn: Cần có lộ trình tự chủ đối với Trường Đại học

Cần xác định rõ nội hàm từng cơ sở giáo dục đại học

Cần xác định rõ nội hàm từng cơ sở giáo dục đại học

'Sinh viên tham gia hội đồng trường có nhiều thuận lợi'

'Sinh viên tham gia hội đồng trường có nhiều thuận lợi'

Không rõ chủ sở hữu, đại học như vô chủ sẽ rất nguy hiểm

Không rõ chủ sở hữu, đại học như vô chủ sẽ rất nguy hiểm

Cần xem lại khái niệm 'chủ sở hữu' đại học công lập

Cần xem lại khái niệm 'chủ sở hữu' đại học công lập

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Không thể có đại học vô chủ

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Không thể có đại học vô chủ

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: 'Không thể có đại học vô chủ!'

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: 'Không thể có đại học vô chủ!'

Tự chủ đại học tạo cơ hội phát triển bình đẳng giữa trường công và trường tư

Tự chủ đại học tạo cơ hội phát triển bình đẳng giữa trường công và trường tư