Sinh viên được trường hỗ trợ tới 50% học phí học kỳ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Sinh viên được trường hỗ trợ tới 50% học phí học kỳ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Hội đồng trường sẽ có thực quyền

Hội đồng trường sẽ có thực quyền

Xếp hạng cơ sở giáo dục đại học nhằm đánh giá uy tín, chất lượng

Xếp hạng cơ sở giáo dục đại học nhằm đánh giá uy tín, chất lượng

LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (SỬA ĐỔI): NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (SỬA ĐỔI): NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

QUỐC HỘI CỬ TRI PHÁT SÓNG NGÀY 10/11/2018

QUỐC HỘI CỬ TRI PHÁT SÓNG NGÀY 10/11/2018

Hội đồng trường đại học tự bầu hiệu trưởng

Hội đồng trường đại học tự bầu hiệu trưởng

Đã đến lúc bỏ hoàn toàn bao cấp cho đại học

Cơ chế tự chủ sẽ tạo ra sức cạnh tranh lớn cho các trường đại học

Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV: Thảo luận về một số dự án luật

Không rõ chủ sở hữu, đại học như vô chủ sẽ rất nguy hiểm

Cần xem lại khái niệm 'chủ sở hữu' đại học công lập

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: 'Không thể có đại học vô chủ!'