11 bản thảo SGK bị loại: Hội đồng thẩm định nhận xét vụn vặt, hình thức?

11 bản thảo SGK bị loại: Hội đồng thẩm định nhận xét vụn vặt, hình thức?

11 bản thảo sách giáo khoa không đạt yêu cầu

11 bản thảo sách giáo khoa không đạt yêu cầu

Sau 2 vòng thẩm định có 11 bản thảo sách giáo khoa bị đánh giá không đạt

Sau 2 vòng thẩm định có 11 bản thảo sách giáo khoa bị đánh giá không đạt

Sau 2 vòng thẩm định, có 11 bản thảo sách giáo khoa bị đánh giá 'không đạt'

Sau 2 vòng thẩm định, có 11 bản thảo sách giáo khoa bị đánh giá 'không đạt'

Thẩm định SGK lớp 1: Phải đảm bảo công bằng cho các bộ sách

Thẩm định SGK lớp 1: Phải đảm bảo công bằng cho các bộ sách

Lý do sách Đạo đức của GS Hồ Ngọc Đại cũng bị loại

Lý do sách Đạo đức của GS Hồ Ngọc Đại cũng bị loại

Toàn bộ SGK Công nghệ giáo dục bị trượt thẩm định, Trung tâm Công nghệ giáo dục tiếp tục gửi kiến nghị

Toàn bộ SGK Công nghệ giáo dục bị trượt thẩm định, Trung tâm Công nghệ giáo dục tiếp tục gửi kiến nghị

Bộ GD&ĐT: Phản hồi về sách giáo khoa của GS. Hồ Ngọc Đại bị loại

Bộ GD&ĐT: Phản hồi về sách giáo khoa của GS. Hồ Ngọc Đại bị loại

Bộ GD&ĐT trả lời kết quả thẩm định SGK lớp 1-CNGD của GS Hồ Ngọc Đại

Bộ GD&ĐT trả lời kết quả thẩm định SGK lớp 1-CNGD của GS Hồ Ngọc Đại

Hạn cuối thẩm định SGK theo chương trình giáo dục phổ thông mới, số phận Bộ SGK Công nghệ giáo dục sẽ ra sao?

Hạn cuối thẩm định SGK theo chương trình giáo dục phổ thông mới, số phận Bộ SGK Công nghệ giáo dục sẽ ra sao?

Bộ GD&ĐT phản hồi về kiến nghị sách Công nghệ của GS Hồ Ngọc Đại

Kiến nghị Thủ tướng xem xét việc thẩm định sách Công nghệ giáo dục

Kiến nghị Thủ tướng xem xét việc thẩm định sách Công nghệ giáo dục

Sách giáo khoa của GS Đại bị loại từ vòng thẩm định: Kiến nghị lên Thủ tướng

Sách giáo khoa của GS Đại bị loại từ vòng thẩm định: Kiến nghị lên Thủ tướng

Cần sự tinh tế và trải nghiệm để tìm ra 'hồn cốt' của bộ sách

Cần sự tinh tế và trải nghiệm để tìm ra 'hồn cốt' của bộ sách

Giáo sư - Tiến sĩ Hồ Ngọc Đại: Thế hệ mới cần nền giáo dục mới

Giáo sư - Tiến sĩ Hồ Ngọc Đại: Thế hệ mới cần nền giáo dục mới

Kỳ 3: Nỗ lực chọn bộ sách tốt nhất

Kỳ 3: Nỗ lực chọn bộ sách tốt nhất

Thẩm định SGK mới: Có cần thêm kênh lấy ý kiến giáo viên?

Thẩm định SGK mới: Có cần thêm kênh lấy ý kiến giáo viên?

Chương trình mới cần sách mới

Chương trình mới cần sách mới

Cần thẩm định lại Hội đồng thẩm định SGK

Cần thẩm định lại Hội đồng thẩm định SGK

Hội đồng thẩm định nêu lý do bộ sách Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại bị loại

Hội đồng thẩm định nêu lý do bộ sách Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại bị loại

13 tiêu chí đánh giá sách giáo khoa theo chương trình mới

13 tiêu chí đánh giá sách giáo khoa theo chương trình mới

Bộ sách công nghệ Giáo dục lớp 1 bị loại khỏi vòng thẩm định, GS Hồ Ngọc Đại nói gì?

Bộ sách công nghệ Giáo dục lớp 1 bị loại khỏi vòng thẩm định, GS Hồ Ngọc Đại nói gì?

Diễn đàn đổi mới chương trình, SGK: Sách giáo khoa của GS Hồ Ngọc Đại sẽ không còn được dạy?

Diễn đàn đổi mới chương trình, SGK: Sách giáo khoa của GS Hồ Ngọc Đại sẽ không còn được dạy?

'Sách của GS Hồ Ngọc Đại có nhiều điểm không phù hợp chương trình mới'

'Sách của GS Hồ Ngọc Đại có nhiều điểm không phù hợp chương trình mới'

Sách Công nghệ giáo dục bị loại, GS. Hồ Ngọc Đại đã biết 'chuyện này sẽ xảy ra'

Sách Công nghệ giáo dục bị loại, GS. Hồ Ngọc Đại đã biết 'chuyện này sẽ xảy ra'