Đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở huyện Như Thanh

Đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở huyện Như Thanh

Những năm gần đây, huyện Như Thanh luôn chú trọng đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo...
Áp chế tài trong phòng, chống dịch quyết liệt, mạnh mẽ

Áp chế tài trong phòng, chống dịch quyết liệt, mạnh mẽ

Tuyên truyền pháp luật góp sức đẩy lùi dịch Covid-19

Tuyên truyền pháp luật góp sức đẩy lùi dịch Covid-19

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật góp sức tích cực vào phòng, chống dịch Covid-19

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật góp sức tích cực vào phòng, chống dịch Covid-19

Hà Nội tích cực tuyên truyền phòng chống dịch Covid

Hà Nội tích cực tuyên truyền phòng chống dịch Covid

Hà Nội: Công tác tuyên truyền góp sức tích cực, hiệu quả trong chống dịch Covid

Hà Nội: Công tác tuyên truyền góp sức tích cực, hiệu quả trong chống dịch Covid

Hà Nội tập huấn các quy định về tổ chức mô hình chính quyền đô thị

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở Hải Hà: Sát đặc thù địa phương và đời sống của nhân dân

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư

Công tác PBGDPL ở Quảng Yên: Chọn những gì dân cần

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn: Tuyên truyền pháp luật góp phần đẩy lùi dịch bệnh

Tuyên truyền góp phần giúp người dân hiểu, chấp hành tốt quy định phòng chống dịch

Thanh Hóa triển khai nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật với phương châm hướng về cơ sở

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở huyện Bá Thước

Gắn kết công tác phổ biến với thi hành pháp luật

Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2020

Phổ biến pháp luật tại Hà Nội: Nhiều mô hình mới, sáng tạo

Ngành Tư pháp: Một năm nhiều dấu ấn

TP Sầm Sơn: Hướng về cơ sở, đổi mới hình thức phổ biến pháp luật

Phổ biến pháp luật bám sát nhu cầu xã hội

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Nhiều chuyển biến quan trọng

Cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Năm 2019: Hà Nội hòa giải thành hơn 4.000 vụ việc

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật

Phổ biến Luật Thi hành án hình sự cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật

Hà Nội phổ biến điểm mới của Luật Thi hành án hình sự 2019

Phổ biến pháp luật cho phạm nhân, đối tượng cai nghiện: Mô hình thiết thực

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật: Đổi mới cả về nội dung, hình thức

Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32 về phổ biến pháp luật: Vẫn còn nhiều 'vùng trũng'

15 năm thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TW: Tạo chuyển biến tích cực về nhận thức về hành động

Còn nhiều 'vùng trũng' về phổ biến giáo dục pháp luật

Thiết chế Hội đồng góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân

Phổ biến, giáo dục pháp luật phải là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị

Hội thảo 'Giải pháp, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân tộc thiểu số, nhóm yếu thế' khu vực phía Bắc

Nâng cao năng lực phổ biến, giáo dục pháp luật

Thị xã Bỉm Sơn: Nỗ lực đưa pháp luật đến với người dân

Phát huy lợi thế, tạo sức mạnh tổng hợp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng đánh giá công tác 6 tháng đầu năm

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Nhiều chuyển biến

Hướng dẫn thực hiện công tác PBGDPL

Hưng Yên: Nhiều kết quả đáng chú ý trong lĩnh vực hành chính Tư pháp

Hạn chế bạo lực gia đình nhờ hòa giải

Phổ biến, giáo dục pháp luật tại Hà Nội: Đổi mới, thiết thực hơn

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc: Tư pháp Quảng Bình cần chủ động trong công tác tham mưu

Hà Nội: Đưa công tác phổ biến pháp luật đi vào nền nếp, hiệu quả

Tọa đàm và tổng kết 5 năm 'Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam'

Phổ biến, giáo dục pháp luật: Nhiều mô hình thiết thực

Vĩnh Phúc long trọng mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật 2018

Hà Nội đi đầu trong triển khai Ngày Pháp luật

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam