Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong thanh niên

Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong thanh niên

Ngày 24-9, Ban Thanh niên Quân đội (TNQĐ) chủ trì, phối hợp tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện Đề án 'Tăng...
Dấu ấn hoạt động của Hội đồng PBGDPL TP Hà Nội trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19

Dấu ấn hoạt động của Hội đồng PBGDPL TP Hà Nội trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19

Kiện toàn thành viên Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật

Kiện toàn thành viên Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật

Đa dạng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật

Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân: Điểm sáng toàn quân trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân: Điểm sáng toàn quân trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Nâng cao trình độ cho đội ngũ báo cáo viên phổ biến, giáo dục pháp luật

Nâng cao trình độ cho đội ngũ báo cáo viên phổ biến, giáo dục pháp luật

Bình Dương quan tâm phổ biến pháp luật cho đối tượng đặc thù

Thanh Hóa triển khai nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

1,2 triệu lượt người tham dự các buổi phổ biến giáo dục pháp luật

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020): 'Trái ngọt' từ Chỉ thị của Ban Bí thư

Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2020

Công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở mang lại hiệu quả cao

TP Sầm Sơn: Hướng về cơ sở, đổi mới hình thức phổ biến pháp luật

Chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động

Hà Nội tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật

Tuyên truyền pháp luật ở Lạng Sơn ngày càng đi vào thực chất

Thiết chế Hội đồng góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân

Tiên Lãng, Hải Phòng: Hướng về cơ sở, đổi mới hình thức phổ biến pháp luật

Chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù

Trang bị thêm kiến thức phòng chống tham nhũng cho đội ngũ chuyên ngành

Phát huy vai trò của báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật

Tích cực tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong cộng đồng

Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp làm việc với tỉnh Bạc Liêu

Cần Thơ: Làm gì để nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật?

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam