Xét gần 580 công trình về giải thưởng sáng tạo trong quân đội

Xét gần 580 công trình về giải thưởng sáng tạo trong quân đội

Ban Thanh niên Quân đội - Cơ quan thường trực Hội đồng Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ...
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Cần chắp cánh cho tài năng trẻ Việt Nam bay cao

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Cần chắp cánh cho tài năng trẻ Việt Nam bay cao

Tuyên dương 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020

Tuyên dương 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và khát vọng dựng xây đất nước hùng cường

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và khát vọng dựng xây đất nước hùng cường

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và khát vọng dựng xây đất nước hùng cường

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và khát vọng dựng xây đất nước hùng cường

20 đề cử vào vòng bình chọn Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2020

Bình chọn trực tuyến 20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020

Bình chọn trực tuyến 20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020

Bắt đầu bình chọn 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2020

Bắt đầu bình chọn 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2020

20 đề cử vào vòng bình chọn trực tuyến Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2020

20 đề cử vào vòng bình chọn trực tuyến Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2020

154 đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020

154 đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020

Các đề cử giải thưởng

Các đề cử giải thưởng

Các đề cử giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu

Các đề cử giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu

20 đề cử vào vòng bình chọn trực tuyến Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2020

20 đề cử vào vòng bình chọn trực tuyến Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2020

Nhiều gương mặt xuất sắc nằm trong 20 đề cử 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2020'

Nhiều gương mặt xuất sắc nằm trong 20 đề cử 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2020'

20 ứng viên vào vòng bình chọn trực tuyến

20 ứng viên vào vòng bình chọn trực tuyến

Bình chọn trực tuyến Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020

Bình chọn trực tuyến Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020

Công bố 20 đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020

Công bố 20 đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020

Giải thưởng VinFuture: Để khoa học phụng sự nhân loại tốt hơn

Bà Nguyễn Thị Duyên tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Duyên tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam

Đại hội đại biểu lần thứ VI Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu lần thứ VI Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam thành công tốt đẹp

27 tác phẩm giành giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ ba

27 tác phẩm giành giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ ba

Vinh danh 27 tác phẩm xuất sắc của Giải thưởng sách quốc gia lần thứ ba

Vinh danh 27 tác phẩm xuất sắc của Giải thưởng sách quốc gia lần thứ ba

Sáng tạo, nhân văn, có giá trị khoa học, xã hội và thực tiễn cao

Sáng tạo, nhân văn, có giá trị khoa học, xã hội và thực tiễn cao

8 doanh nghiệp vì người lao động được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

8 doanh nghiệp vì người lao động được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Giải thưởng 'Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động' năm 2019 - 2020

Giải thưởng 'Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động' năm 2019 - 2020

Vinh danh 50 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động

Vinh danh 50 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động

Vinh danh doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động

Vinh danh doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động

Giải thưởng 'Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động' 2019 -2020

Giải thưởng 'Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động' 2019 -2020

VUFO giành giải nhì hạng mục Sáng kiến tại Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI

VUFO giành giải nhì hạng mục Sáng kiến tại Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI

175 tác phẩm được trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI

175 tác phẩm được trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI

175 tác phẩm báo chí được vinh danh tại Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI

175 tác phẩm báo chí được vinh danh tại Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI

Trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI

Trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI

Trao Giải thưởng Khoa học công nghệ thanh niên Quả cầu Vàng

Trao Giải thưởng Khoa học công nghệ thanh niên Quả cầu Vàng

10 tài năng trẻ được trao giải Quả Cầu Vàng 2019

10 tài năng trẻ được trao giải Quả Cầu Vàng 2019

44 tác phẩm đạt giải cuộc thi sáng tác với chủ đề 'Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'

44 tác phẩm đạt giải cuộc thi sáng tác với chủ đề 'Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'

Nữ bác sĩ đầu ngành về thụ tinh trong ống nghiệm được trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu

Nữ bác sĩ đầu ngành về thụ tinh trong ống nghiệm được trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu

Ba nhà khoa học được trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020

Ba nhà khoa học được trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020

'Bà mẹ của nghìn con' được nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020

'Bà mẹ của nghìn con' được nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020

Ba nhà khoa học được trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020

Ba nhà khoa học được trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020

Chân dung 3 nhà khoa học nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020

Chân dung 3 nhà khoa học nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020

Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020 sẽ được trao cho ba nhà khoa học

Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020 sẽ được trao cho ba nhà khoa học

Các nhà khoa học nào được trao giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020?

Các nhà khoa học nào được trao giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020?

Trao giải thưởng Tạ Quang Bửu 2020 cho 3 nhà khoa học ngành Y Dược, Toán học, Vật lý

Trao giải thưởng Tạ Quang Bửu 2020 cho 3 nhà khoa học ngành Y Dược, Toán học, Vật lý

Ba nhà khoa học được vinh danh tại Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020

Ba nhà khoa học được vinh danh tại Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020

Ba nhà khoa học được trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020

Ba nhà khoa học được trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020