Học viện CSND vinh danh các nhà giáo được bổ nhiệm chức danh PGS năm 2020

Học viện CSND vinh danh các nhà giáo được bổ nhiệm chức danh PGS năm 2020

Ngày 19/1, tại Hà Nội, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) đã tổ chức lễ công bố quyết định và vinh danh các...
Số lượng giáo sư, phó giáo sư ngày càng giảm

Số lượng giáo sư, phó giáo sư ngày càng giảm

Công nhận 339 Giáo sư, Phó giáo sư năm 2020

Công nhận 339 Giáo sư, Phó giáo sư năm 2020

Chính thức công nhận 39 Giáo sư và 300 Phó giáo sư năm 2020

Chính thức công nhận 39 Giáo sư và 300 Phó giáo sư năm 2020

Danh sách 339 ứng viên GS, PGS đủ phiếu tín nhiệm của HĐGS Nhà nước năm 2020

Danh sách 339 ứng viên GS, PGS đủ phiếu tín nhiệm của HĐGS Nhà nước năm 2020

Trước khi bỏ phiếu tín nhiệm, 14 ứng viên GS, PGS xin rút hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh

Trước khi bỏ phiếu tín nhiệm, 14 ứng viên GS, PGS xin rút hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh

Vì sao 14 ứng viên GS,PGS xin rút?

Vì sao 14 ứng viên GS,PGS xin rút?

Hội đồng Giáo sư nhà nước bỏ phiếu tín nhiệm với 339 ứng viên năm 2020

Hội đồng Giáo sư nhà nước bỏ phiếu tín nhiệm với 339 ứng viên năm 2020

339 ứng viên được xét công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2020

339 ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư đạt đủ số phiếu tín nhiệm

339 ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư đạt đủ số phiếu tín nhiệm

339 ứng viên được xét công nhận GS, PGS năm 2020

339 ứng viên được xét công nhận GS, PGS năm 2020

14 ứng viên GS, PGS xin rút hồ sơ

14 ứng viên GS, PGS xin rút hồ sơ

339 ứng viên GS, PGS đạt đủ số phiếu tín nhiệm của Hội đồng Giáo sư Nhà nước

339 ứng viên GS, PGS đạt đủ số phiếu tín nhiệm của Hội đồng Giáo sư Nhà nước

339 ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư được xét công nhận 2020

339 ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư được xét công nhận 2020

339 ứng viên GS, PGS đạt đủ số phiếu tín nhiệm của Hội đồng Giáo sư nhà nước

Sau nghi án gian lận bài báo quốc tế, Hội đồng GSNN vẫn chưa họp xét chức danh

Sau nghi án gian lận bài báo quốc tế, Hội đồng GSNN vẫn chưa họp xét chức danh

Rà soát lại toàn bộ hồ sơ ứng viên GS,PGS ngành Y - Dược

Rà soát lại toàn bộ hồ sơ ứng viên GS,PGS ngành Y - Dược

Thành lập Tổ thẩm định đánh giá năng lực ngoại ngữ các ứng viên GS, PGS

Thành lập Tổ thẩm định đánh giá năng lực ngoại ngữ các ứng viên GS, PGS

4 ứng viên ngành Khoa học An ninh đạt chuẩn PGS năm 2019

4 ứng viên ngành Khoa học An ninh đạt chuẩn PGS năm 2019

95 nữ nhà giáo được công nhận Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019

95 nữ nhà giáo được công nhận Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019

Trường đại học sẽ tự trao quyết định công nhận chức danh GS, PGS

Trường đại học sẽ tự trao quyết định công nhận chức danh GS, PGS

Công nhận 422 GS, PGS năm 2019: Hai giáo sư trẻ nhất đều 38 tuổi

Công nhận 422 GS, PGS năm 2019: Hai giáo sư trẻ nhất đều 38 tuổi

Còn đó những khoảng mờ

Còn đó những khoảng mờ

Một ứng viên xin rút khỏi danh sách công nhận giáo sư

Một ứng viên xin rút khỏi danh sách công nhận giáo sư

Xét công nhận giáo sư, phó giáo sư 2019: Một ứng viên giáo sư xin rút

Xét công nhận giáo sư, phó giáo sư 2019: Một ứng viên giáo sư xin rút

Xét công nhận GS, PGS: Thay đổi giữa chừng, ứng viên không phục

Xét công nhận GS, PGS: Thay đổi giữa chừng, ứng viên không phục

Xét công nhận GS, PGS năm 2019: Ứng viên vẫn ấm ức

Xét công nhận GS, PGS năm 2019: Ứng viên vẫn ấm ức

Vì sao 16 ứng viên giáo sư, phó giáo sư bị loại?

Vì sao 16 ứng viên giáo sư, phó giáo sư bị loại?

Kết quả xét công nhận GS,PGS 2019: Nhiều nhà khoa học trẻ thấy bất ngờ

Kết quả xét công nhận GS,PGS 2019: Nhiều nhà khoa học trẻ thấy bất ngờ

Chất lượng ứng viên GS, PGS năm 2019 khá tốt

Chất lượng ứng viên GS, PGS năm 2019 khá tốt

Hai giáo sư trẻ nhất năm 2019 đều 38 tuổi

Hai giáo sư trẻ nhất năm 2019 đều 38 tuổi

424 ứng viên đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019

424 ứng viên đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019

Công bố 424 ứng viên GS, PGS đạt đủ phiếu tín nhiệm

Công bố 424 ứng viên GS, PGS đạt đủ phiếu tín nhiệm