Tay đấm Quyền Anh Trần Văn Thảo lọt top 40 thế giới

Tay đấm Quyền Anh Trần Văn Thảo lọt top 40 thế giới

Hạ võ sĩ Thái Lan, Trần Văn Thảo được vinh danh 'Võ sĩ châu Á của năm'

Hạ võ sĩ Thái Lan, Trần Văn Thảo được vinh danh 'Võ sĩ châu Á của năm'

Võ sĩ Việt hạ knock-out nhà vô địch quyền anh Thái Lan

Võ sĩ Việt hạ knock-out nhà vô địch quyền anh Thái Lan

Võ sĩ Trần Văn Thảo hạ knockout nhà vô địch boxing Thái Lan

Võ sĩ Trần Văn Thảo hạ knockout nhà vô địch boxing Thái Lan

Hạ knock-out đối thủ Thái Lan, võ sĩ Trần Văn Thảo được vinh danh

Hạ knock-out đối thủ Thái Lan, võ sĩ Trần Văn Thảo được vinh danh

Võ sĩ Trần Văn Thảo hạ knock-out nhà vô địch Thái Lan

Võ sĩ Trần Văn Thảo hạ knock-out nhà vô địch Thái Lan

Hạ đo ván đối thủ Thái, Trần Văn Thảo trở thành 'võ sĩ châu Á của năm'

Hạ đo ván đối thủ Thái, Trần Văn Thảo trở thành 'võ sĩ châu Á của năm'