Dùng tâm Phật đối diện với khủng hoảng

Dùng tâm Phật đối diện với khủng hoảng

Lâu nay, không ít người cho rằng, Phật giáo chỉ quan tâm đến thoát tục, giải thoát khổ đau, tìm kiếm niết...