Uganda: Chính thức áp dụng hộ chiếu điện tử từ đầu năm 2019

Uganda: Chính thức áp dụng hộ chiếu điện tử từ đầu năm 2019

Quy định mới về đơn giản thủ tục cấp hộ chiếu, khai sinh và đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Quy định mới về đơn giản thủ tục cấp hộ chiếu, khai sinh và đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Đơn giản thủ tục cấp hộ chiếu, khai sinh, đăng ký kết hôn cho người Việt Nam ở nước ngoài

Đơn giản thủ tục cấp hộ chiếu, khai sinh, đăng ký kết hôn cho người Việt Nam ở nước ngoài

Sẽ bỏ nhiều thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư

Đơn giản hóa TTHC thuộc quản lý của Bộ Ngoại giao

Đơn giản hóa TTHC thuộc quản lý của Bộ Ngoại giao

Công an TP HCM: Khắc phục những tồn tại, hạn chế để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn

Công an TP HCM: Khắc phục những tồn tại, hạn chế để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn

Về với người dân vùng biên giới

Về với người dân vùng biên giới

Xuất ngoại ngắn ngày dịp 2/9, nên đi đâu?

Xuất ngoại ngắn ngày dịp 2/9, nên đi đâu?

Xuất ngoại ngắn ngày dịp 2/9, nên đi đâu?

Xuất ngoại ngắn ngày dịp 2/9, nên đi đâu?

Đằng sau chuyến công du UAE của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Đằng sau chuyến công du UAE của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình