Lời tâm sự của sơn nữ cả tin bị người yêu lừa bán sang Trung Quốc

Lời tâm sự của sơn nữ cả tin bị người yêu lừa bán sang Trung Quốc

Nhiều thôn nữ bị lừa bán sang Trung Quốc

Nhiều thôn nữ bị lừa bán sang Trung Quốc

Buôn bán người lộng hành tại các cửa khẩu biên giới

Buôn bán người lộng hành tại các cửa khẩu biên giới

Tin lời đường mật, những 'bông hoa rừng' bị 'mẹ mìn' bán sang Trung Quốc

Tin lời đường mật, những 'bông hoa rừng' bị 'mẹ mìn' bán sang Trung Quốc

Làm quen qua facebook rồi lừa bán sang Trung Quốc

Làm quen qua facebook rồi lừa bán sang Trung Quốc

Sa bẫy bọn buôn người vì tin lời hứa ảo trên Facebook

Sa bẫy bọn buôn người vì tin lời hứa ảo trên Facebook

Những nạn nhân trong đường dây buôn người - Kỳ 2: 'Sập bẫy' với những cuộc tình ảo

Những nạn nhân trong đường dây buôn người - Kỳ 2: 'Sập bẫy' với những cuộc tình ảo

Cảnh giác với nạn buôn người ở Tây Nguyên

Cảnh giác với nạn buôn người ở Tây Nguyên