Chồng tôi - những sắc màu của cuộc sống

Chồng tôi - những sắc màu của cuộc sống

Anh luôn làm 'bia đỡ đạn' cho tôi trước những câu hỏi sau hơn 1 năm chúng tôi cố gắng mà chưa thể thụ thai....